Danmark

You are here

Amistar Gold logobanner

Amistar Gold

Last updated:
05.05.2022

Svampemiddel

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
1-233
Pakkestørrelse: 
5 l, 10 l
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
QoI
Triazole
Resistensgruppe: 
Gruppe C2,"FRAC Code 11 (azoxystrobin)"|"Gruppe G1
FRAC kode 3 (difenoconazole)
Formulering: 
Suspensionskoncentrat
Virkemåde: 
Systemisk, Translaminær

Midlet har primært en forebyggende effekt, men også en antisporulerende effekt på visse svampesygdomme.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i vinterraps, bederoer og sukkerroer hvert 3. år, samt i rug, hvede og Triticale hvert år.

Sprøjteteknik

Amistar Gold skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten.
Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion.
Sprøjteteknik, der giver god dækning og nedtrængning i afgrøden sikrer god virkning.

Vandmængde

200-400 l/ha

Regnfasthed

2 timer

  •  Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12