You are here

Maxim 480 FS

Last updated:
06.10.2021

Bejdsemiddel

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
nr. 1-232
Pakkestørrelse: 
5L
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
Phenylpyrrole
Resistensgruppe: 
Gruppe E2, FRAC code 12
Formulering: 
Suspensionspræparat til bejdsning
Virkemåde: 
Kontaktvirkende

Aktivstoffet i Maxim® 480 FS, fludioxonil, tilhører den kemiske gruppe phenylpyrroler. Fludioxonil er et bredspektret kontaktfungicid, der bekæmper svampene ved påvirkning af proteinkinasesyntesen. Sporespiring og vækst af spirehyfer hæmmes og svampemyceliet hindres i at trænge ind i plantevævet. Maxim® 480 FS bekæmper udsædsbårne sygdomme i grønsager. Behandling med Maxim® 480 FS reducerer sygdomstrykket på et tidligt stadie og reducerer risikoen for alvorlige sygdomsudbrud.

Maxim® 480 FS bekæmper udsædsbårne sygdomme i grønsager.
Behandling med Maxim® 480 FS reducerer sygdomstrykket på et tidligt stadie og reducerer risikoen for alvorlige sygdomsudbrud.

Sprøjteteknik

Maxim® 480 FS anvendes i en vandig opslæmning.
Maxim® 480 FS kan anvendes i de almindeligt forekommende bejdseanlæg. Det er vigtigt
at sikre en god dækning af frøet. Applikationsvolumen er afhængig af den anvendte
bejdsemetode.
Maxim® 480 FS bliver sædvanligvis anvendt i pelleteringsprocessen af grønsagsfrøene.
Pelletering kræver specialudstyr.
Uanset bejdsemetode skal slanger og dyser gennemskylles dagligt efter endt brug.

  • 82 12 12 12