Danmark

You are here

Geoxe 50 WG

Last updated:
27.09.2021

Svampemiddel

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
1-227
Pakkestørrelse: 
1 kg
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
Phenylpyrrole
Resistensgruppe: 
Gruppe E2, FRAC code 12
Formulering: 
Vanddispergerbart granulat
Virkemåde: 
Kontakt

Fludioxonil er ikke systemisk og virker ved at hæmme spiringen af svampesporer og mycelievækst på planteoverfladen. Der sker nogen optagelse af stoffet i kutikula.

Til bekæmpelse af svampesygdomme i jordbær på friland og i hovedsalat- og pluksalat og andre salatplanter (herunder Brassicacea) i væksthus.

Tankblanding

Med vore nuværende kundskaber er Geoxe® fysisk blandbar med de vigtigste svampe-, insekt-, ukrudts- og vækstreguleringsmidler samt mikronæringsstoffer af god kvalitet. Fysisk blandbar indebærer at ingen udfældning sker. Forskellige faktorer såsom vandkvalitet, temperatur, vandets hårdhed mm kan indvirke på blandingen. Lav derfor altid en prøveblanding først. Læs altid respektive præparaters etiket før brug.

Sprøjteteknik

Geoxe skal udbringes med en sprøjte, som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Må i jordbær kun anvendes i båndsprøjtning.

Vandmængde

300-2000 l/ha
Væksthusafgrøder 300-1000l/ha

Regnfasthed

2 timer

  •  Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12