Nyt svampemiddel til aksbeskyttelsen godkendt i Danmark

Pressemeddelelse
Hvede stadie 45

I vinterhvede er svampesygdommene septoria og rust de absolut mest udbredte og tabsvoldende. Det koster hvert år dansk landbrug millioner af kroner som følge af udbyttetab. Syngenta har netop fået godkendt et nyt svampemiddel - Greteg Star - til aksbeskyttelse i hvede. Greteg Star kan ligeledes være medvirkende til forebyggelse af resistensudvikling.

I ekstreme år kan udbyttetabet ved septoria overstige 20 hkg/ha, og desværre har situationen med de efterhånden færre godkendte svampemidler gjort det svære at undgå. Det skyldes ensidig brug af få aktivstoffer, hvilket har givet septoria-svampen nemmere ved at udvikle resistens overfor disse typer af aktivstoffer.

- Septoria er den absolut mest udbredte svampesygdom i vinterhvede og trives bedst under fugtige og regnfulde perioder. Derfor er det afgørende, at vi vælger midler, der effektivt hjælper os med at holde sygdomstrykket nede, fortæller Mogens Steenholt Mogensen, Sales & Field Technician fra Syngenta.

Anvendelse og resultater af Greteg Star i vinterhvede

Greteg Star indeholder to aktivstoffer, som er Difenoconazol og Azoxystrobin. Kombinationen af de to aktivstoffer gør Greteg Star til et effektivt valg i den sene aksbeskyttelse af hvede. 

- For at opnå de bedste resultater med Greteg Star skal produktet anvendes fra stadie 45-61. Det vil sige til den afsluttende behandling. Herved opnåes en effektiv beskyttelse af både septoria og rustsygdomme i en afgørende fase af planternes udvikling, fortæller Mogens Steenholt Mogensen og fortsætter: 

- Mange landsforsøg har gennem tiden vist, at 75 % af udbyttegevinsten ved anvendelse af svampemidler netop er på fanebladet og den sidste aksbehandling. Der er opnået rigtig pæne merudbytter med op til 9 hg/ha i landsforsøgene i 2021 med Greteg Star - de højeste merudbytter i kombination med Propulse.

Blandinger er vejen frem for at mindske risiko for resistensudvikling

Det nye svampemiddel kan vise sig vigtigt, når fremtidige resistensudfordringer skal imødekommes. 

- En rigtig god anti-resistensstrategi er at blande aktivstoffer med forskellig virkemekanismer. På den måde får svampene sværere ved at danne mutationer, der medfører nedsat følsomhed overfor svampemidler, og vi passer på effekten af de midler, som er tilbage, fortæller Mogens Steenholt Mogensen.  

- Ved at vælge blandinger, som Greteg Star og Propulse, anvendes fire forskellige aktivtoffer på én gang og med effektforskellige virkningssteder i svampene (2 triazoler, 1 SDHI og 1 Strobilurin). Det er vejen frem for en langsigtet strategi, slutter Mogens Steenholt Mogensen.

Fakta Greteg Star

Greteg Star er en flydende EC formulering, som indeholder 125 g/l Difenoconazol og 125 g/l Azoxystrobin. Der er tale om to forskellige kemiske grupper – Difenoconazol er et triazol og Azoxystrobin er en strobilurin.

Greteg Star anvendes i vinterhvede fra stadie 45-61 til den afsluttende aksbehandling mod septoria og rustsygdomme. Der er også en sideeffekt på alternaria (hvede gråplet).

Greteg Star er blandbar med alle relevante midler.

 

Læs mere om Greteg Star her