Syngenta har udviklet en ny jordsensor

Pressemeddelelse
Syngenta har udviklet en ny jordsensor 

Syngenta har udviklet en ny jordinsektsensor, som i øjeblikket testes. Baseret på indsamlede jordprøver kan sensoren give en vurdering af jordens biodiversitet, jordens biologiske kvalitet samt økosystemernes stabilitet.

Det er kendt viden at sund jord er lig med bedre afgrøder og i sidste ende bedre udbytte. Vi ved også, at insekter og mikroorganismer i jorden spiller en vigtig rolle. Syngenta har i samarbejde med det ungarske institut for jordbundsvidenskab (AKT) udviklet en sensor til bestemmelse af jordens sundhed og kvalitet. 

- Vi har på nuværende tidspunkt ikke nok viden og data omkring, hvilke insekter de enkelte jorden indeholder og hvad det betyder for jordkvaliteten, siger Carina Skovmøller, Head of Business Sustainability for Norden og tilføjer at der ligeledes er brug for data, der understøtter og forklarer hvilken indvirkning forskellige landbrugspraksisser, har på blandt andet jordens sundhed.

- For eksempel har mikroarthropoderne en stor rolle i nedbrydning og genanvendelse af næringsstoffer. På grund af deres lille størrelse (0,2-2 mm) og begrænsede mobilitet er de følsomme over for enhver indblanding i jorden, hvorfor det er vigtigt at overvåge ændringer i populationsstørrelse og artsantal. Derfor har jordsensorer vist sig at være et vellykket værktøj til at evaluere jordens sundhed og bæredygtigheden af anvendte landbrugsmetoder, siger Carina Skovmøller, Head of Business Sustainability for Norden.

Sensoren har navnet EDAPHOLOG, der kommer af ordet edaphologi, der betyder læren om jordens indflydelse på levende organismer. Netop de levende organismer spiller en vigtig rolle i sensorens målemetoder. Sensoren måler de insekter, der lever i jorden, for eksempel springhaler eller mider. Målingerne sker via jordprøver, der tages fra den mark, hvor jordkvaliteten ønskes testet.

Test af sensoren i Danmark

Syngenta tester netop nu de nye jordinsektsensorer i flere europæiske lande, herunder Danmark. Her kommer sensoren bl.a. til at indgå som en del af projektet GRObund, hvor vi tester og sammenligner tre dyrkningssystemer: Traditionel jordbearbejdning, reduceret jordbearbejdning og CA. GRObund involverer tre bedrifter, som tester dyrkningssystemerne under forskellige klimatiske- og jordbundsforhold, og er geografisk fordelt i Danmark: Nordjylland, Vestjylland og Vestsjælland. 

- Indtil nu har fokusset i mange undersøgelser været måling af flyvende insekter, men med denne nye teknologi er det nu også muligt at måle omfanget af de insekter, der lever under jorden på en nem måde, udtaler Carina Skovmøller, Head of Business Sustainability for Norden.

I Danmark testes sensorerne bl.a.  i samarbejde med SEGES Innovation samt universiteter involveret i landbrugsforskning og rådgivning. Målet er at udforske mangfoldigheden af liv under jorden, og i dette tilfælde sigter vi mod at måle mangfoldigheden af mikroarthropoder, dvs. mosefauna, der lever i den øverste jord.

Udførelsen af jordprøver og fakta om sensoren

Udførelsen af jordprøver og fakta om sensoren

For at teste jordkvaliteten skal der udtages ni jordprøver fra den mark, hvor jordkvaliteten skal testes. Disse jordprøver placeres øverst i sensoren, hvor der er en specialdesignet bakke. En varmelampe er placeret over bakken, som udtørrer jorden fra toppen og ned, hvilket tvinger insekterne til at søge ned mod den fugtigere jord i bunden af bakken. Efterhånden som jorden bliver mere tør, vil insekterne begynde at bevæge sig nedad gennem bakken, og derfra ledes insekterne til en tragt, der fører til en optisk enhed. Denne identificerer derefter insektarten, og sensoren holder styr på de registrerede arter. Sensoren kan forbindes med en mobilapp, og livedata kan ses gennem denne app. Når målingen er afsluttet, indlæses alle data i appen, hvor forskellige veldokumenterede indekser beregnes, og fra appen kan landmanden derefter downloade resultaterne og rådataene. Denne vurdering gentages tre gange om året for at se resultaterne over tid eller for eksempel jordbearbejdningspraksis.

Demonstration i Holland
Jordinsektsensoren er netop blevet demonstreret i Holland ved Open Day of the Farm of the Future i Lelystad.

- Sensoren måler tilstedeværelsen af mider (Acari) og springhaler (Collembola), de vigtigste biologiske indikatorer for jordkvalitet, fra simple jordprøver. Det, som gør værktøjet unikt er, at softwaren bag sensoren analyserer jordens biologiske kvalitet (QBS-ab index) og økosystemernes stabilitet. Vi er meget glade for, at vi nu kan begynde at teste vores sensor i praksis i Holland, udtalte Professor Miklós Dombos, seniorforsker ved det ungarske institut for jordvidenskab (ATK-TAKI).

Corné Kempenaar, WUR og programleder for National Precision Agriculture Laboratory (NPPL) fortalte endvidere:

- Måling af jordkvalitet er fortsat en udfordring, også for os som forskere. Vi håber, at nye teknikker, såsom denne sensor, kan hjælpe os med det. Acari og Collembola spiller en afgørende rolle i regulering og forbedring af næringsstofkredsløbet, nedbrydning og befugtning. Derfor vil vi gerne undersøge, om disse indikatorer er med til bedre at kortlægge jordkvaliteten på fremtidens bedrift. Derudover har vi fundet 6 NPPL-avlere, der er villige til at teste sensorens anvendelighed i deres daglige drift."

Læs mere om sensorerne i forbindelse med GRObund her

Læs mere om GRObund projektet her