Kvælstoffikserende biostimulant fra Syngenta er nu godkendt til økologiske afgrøder

Pressemeddelelse
Hvedemark

Biostimulant produkterne Vixeran og NutribioN, der blev godkendt til konventionelle landmænd sidste år, er nu også godkendt til økologisk produktion og vil allerede i denne sæson kunne anvendes i vintersæd. Ved hjælp af de bakterier, der findes i de to produkter fra Syngenta, kan afgrøden fiksere kvælstof fra luften.

Inden for økologisk landbrug er tilgængeligheden af kvælstof ofte en begrænsende faktor, og der er ofte behov for ekstra kvælstof i dyrkningen. Tidligt på sæsonen kan det være problematisk at tilføre naturgødning, da det indebærer risiko for skader i marken, og lave temperaturer kan være ugunstige for kvælstofoptagelsen.

Kvælstoffikserende bakterier er ikke noget nyt i sig selv, men i dag er de primært forbundet med kvælstoffikserende afgrøder som fx bælgplanter, hvor bakterierne binder kvælstof fra luften og gør det tilgængeligt for planten. Også i visse efterafgrøder arbejder kvælstoffikserende bakterier, hvilket gør det muligt at øge efterafgrødens værdi og forbedre jordkvaliteten, efter man har pløjet efterafgrøden.

Med Vixeran/NutribioN kan bakterien anvendes direkte i vinterhvede, og anden vintersæd, og gøre kvælstof tilgængeligt for plantens blade og rødder, når den vokser.

- Den bakteriestamme, som Vixeran/NutribioN er baseret på, hedder Azotobacter salinestris (CECT 9690). Det er en unik bakteriestamme, som er blevet testet i rigtig mange forsøg, både i Europa og lokalt i Norden, med veldokumenterede, og gode effekter, siger Jesper Yngvesson, teknisk ekspert ved Syngenta Nordics.

I 32 europæiske forsøg, hvor også Danmark og Sverige indgår, har man kunnet dokumentere, at Vixeran/NutribioN kan binde op til 30 kg N kg ammoniumkvælstof fra luften og gøre det tilgængeligt for planten. I nordiske forsøg i vinterhvede har man også kunnet vise et øget udbytte, selvom mængden af kvælstof blev reduceret i forsøgene.

- Bakterien optager kvælstof fra luften og giver planten en kontinuerlig tilførsel af kvælstof i hele vækstsæsonen. Bakterierne koloniserer sig på både blade og rødder, påpeger Jesper Yngvesson.

Med en helt ny teknik, har Vixeran/NutribioN store fordele, fordi den er meget nem at bruge. Det er et vandopløseligt pulver, der i relativt små doser kan anvendes sammen med andre tiltag i marken.

- Det, man skal tænke på, er at behandle med Vixeran/NutribioN, når afgrøden er grøn og er begyndt at vokse ordentligt, slutter Jesper Yngvesson.

Vixeran/NutribioN er godkendt i alle afgrøder, men fokus er på vinterhvede og anden vintersæd i første omgang, men fremover også i andre afgrøder som majs, kartofler og vinterraps. Doseringen er 50 gram pr. hektar, en gang pr. sæson, produktet bruges i en almindelig marksprøjte og skal blandes med 150-200 liter vand. pH skal være over 5 i sprøjtevæsken, da det er en levende bakterie, man har med at gøre.

  

Om biologiske midler
Biologiske midler opdeles populært i to kategorier: Biostimulanter og biologiske bekæmpelsesmidler. Biologiske bekæmpelsesmidler bruges til at beskytte planten mod angreb fra skadegører, hvorimod biostimulanter styrker plantens eksisterende forsvarsmekanismer. Biostimulanter er baseret på naturligt forekommende materialer og kan være videreforarbejdet via biologiske processor. Effekterne kan være mangeartede, og afhænger af midlets ophav, indhold og sammensætning.

Om Vixeran/NutribioN
Vixeran/NutribioN er en biostimulant, der er designet til at fiksere kvælstof fra luften og gøre det tilgængeligt for afgrøden. Produkterne anvendes for at øge udbyttet eller for at fastholde højt udbytte med reduceret kvælstoftildeling. Vixeran/NutribioN er baseret på bakteriestammen Azotobakter salinestris (CECT 9690).
Læs mere om Vixeran her og NutribioN her