Insektsensorer undersøger biodiversitet i CA-dykningssystemer

Pressemeddelelse
GRObund: Insektsensorer undersøger biodiversitet i CA-dykningssystemer

Insektsensorer fra FaunaPhotonics bliver en del af Syngentas flerårige projekt GRObund, der undersøger forskellige dyrkningssystemer indenfor reduceret jordbearbejdning. Målet er at blive klogere på niveauet af biodiversitet. 

Måling af biodiversitet er nu blevet endnu en dimension i Syngentas flerårige projekt, hvor dyrkningssystemer testes under forskellige klimatiske- og jordbundsforhold geografisk fordelt i Danmark. Det sker ved hjælp af FaunaPhotonics sensorer.

”Vi er rigtig glade for at have FaunaPhotonics med i projektet til at hjælpe med at levere nogle mere konkrete data og resultater på biodiversitet. Og ikke mindst til at undersøge, om vi på sigt kan se forskelle fra arealet med traditionel jordbearbejdning til CA-dyrkning, og hvilke forskelle, der er tale om,” siger Carina Christine Skovmøller, chef for bæredygtighed, Public Affairs & kommunikation ved Syngenta Nordic.

De tre sensorer er opsat hos projektets testlandbrug i Holstebro. Her er der placeret en sensor i hvert af de tre dyrkningssystemer (forsøgsparceller). Sensorerne er en teknologi, der er udviklet af FaunaPhotonics. 24 timer i døgnet anvendes lyssensorer til at indfange den aktuelle aktivitet på flyvende insekter, der flyver tæt forbi sensoren. Derudover kan sensoren identificere nogle specifikke arter - både skadegørere såsom bedebladlus og rapsjordlopper og bestøvere som honningbier og humlebier.

”Vi ved, at jordbearbejdning påvirker jordboende organismer,  – både skadedyr og nyttedyr. Mange flyvende insekter har også tilknytning til jorden i nogle udviklingsstadier og derfor er det interessant at undersøge insektaktiviteten ved forsøgsparcellerne. Eksempelvis forekomsten af skadedyr, nyttedyr og flyvetidspunkter og sammenholde det med målt angrebsgrad i afgrøden. Det kan, på sigt give mere viden til brug for optimering af bekæmpelsesbehov og skadetærskler,” siger Annette Vibeke Vestergaard, Landskonsulent, Jord og dyrkningssystemer, SEGES.

De data, der indsamles, kan derfor give en forståelse af, hvordan insektaktiviteten aktuelt ser ud i marken, hvornår de forskellige insekter er aktive, og hvordan biodiversiteten ændrer sig over en given periode i de forskellige dyrkningssystemer. Og på den måde blive klogere på biodiversitet og undersøge mulige sammenhænge mellem biodiversitet og conservation agriculture. 

”Vi ser det som et rigtigt spændende projekt og er spændt på at følge med i dataen. Med de CA-dyrkede parceller håber vi på sigt at kunne se en øget insektaktivitet. Specielt i ydersæsonerne, fordi insektfaunaen, der lever i jorden, har haft mulighed for at blive boende i den ikke-pløjede jord,” siger Ea Hørsving, biolog ved FaunaPhotonics.

Dyrkningssystemet conservation agriculture, hvor der er ingen eller minimal jordbearbejdning, er anerkendt for at tilgodese en mere bæredygtig produktion og ligeledes opretholde en høj produktivitet. Samtidig anses conservation agriculture for at have en positiv indflydelse på biodiversiteten. Eksempelvis giver ingen jordbearbejdning og afgrøderester føde- og levegrundlag for regnorme og insekter. 

”Sensorerne vil give os mere viden om den biodiversitet vi har ved forsøgsparcellerne og vi kan forhåbentlig blive klogere på en række punkter. Det første år i GRObund har vi haft hestebønner, hvor det er interessant at holde øje med aktiviteten af bestøvere. I 2022, hvor vi i efteråret  udsåede vinterhvede, er det oplagt at kigge nærmere på aktiviteten af bladlus”, siger Annette Vibeke Vestergaard. 

Om GRObund

Formålet med projektet, GRObund, er at undersøge og afdække, hvordan dyrkningssystemer kan være en mere bæredygtig produktionsform og hjælpe med at opnå klimamålsætningerne i fremtiden – herunder reducering af CO2-udledning, forbedring af jordens sundhed og øget biodiversitet. Forsøgsparcellerne er henholdsvis traditionel jordbearbejdning, reduceret jordbearbejdning og conservation agriculture (CA). 

Læs mere og følg med i GRObund-projektet her

Om FaunaPhotonics

FaunaPhotonics udvikler fremtidens teknologi til monitorering af insekter i realtid. Sensorer i markerne giver landmænd præcise data om insekters aktivitet i marken. Målet med teknologien er at give landmændene mere information om skadedyrenes aktivitet for derved at kunne optimere behandlingen af deres marker. 

Den patentbeskyttede sensorteknik, der via kunstig intelligens hele tiden indsamler ny viden om forskellige insekter og insektgrupper, bliver stadig mere avanceret, jo mere data der indsamles.
FaunaPhotonics’ teknologi og viden danner grundlag for et mere bæredygtigt landbrug og en øget forståelse for biodiversiteten af flyvende insekter, kontrol af insektbårne sygdomme og problemer med parasitter i akvakultur.

www.faunaphotonics.com