Nyt dansk forsøgsprojekt om jord og fremtidens dyrkningsmetoder er netop startet

Pressemeddelelse
Storparceller med 3 behandlinger fra de tre dyrkningssystemer, i fire gentagelser, placeret i et rendomiseret design

Projektet GRObund skal undersøge og afdække hvordan forskellige dyrkningssystemer kan hjælpe med at efterleve klimamålsætningerne - herunder mindske CO2-udledningen og styrke biodiversiteten.  I samarbejde med SEGES og en række andre partnere inden for forskning og landbrugsrådgivning, søger Syngenta gennem konkrete forsøg at undersøge og identificere nye potentialer for fremtidens landbrug. 

Vi skal finde nye måder at dyrke jorden på i fremtiden for at kunne imødekomme forbrugernes øgede efterspørgsel af bæredygtige produkter. Filosofien bag Conservation Agriculture (CA) spås af mange som en af løsningerne på fremtidens dyrkningsmetoder. Her er målet ingen jordbearbejdning, direkte såning, maksimalt sædskifte samt at sikre, at jorden er dækket af planter eller afgrøderester hele året rundt. Det kræver dog, at vi i Danmark får opbygget mere viden, data og erfaring for at bedømme potentialet fuldt ud, samt at være i stand til at rådgive landmændene bedre. 

Tre lokaliteter og forsøgsarealer
Konceptet er, at der etableres forsøgsmarker på tre lokationer i Danmark over en femårig periode. Hos de tre testlandmænd er der blevet etableret storparceller med tre forskellige systemer: traditionel jordbearbejdning, reduceret jordbearbejdning og CA. De er anlagt som landsforsøg, hvor der på alle lokaliteterne er etableret fire gentagelser for at sikre muligheden for statistisk bearbejdning af data. 

Hensigten er, at der skal eksperimenteres med dyrkningssystemets effekt på jordsundhed, dyrkningssikkerhed, udbytte og landmandens samlede økonomi. Desuden kan der etableres supplerende forsøg i storparcellerne, f.eks. med afprøvning af strategier for gødskning, planteværn og kalkning. 

”Hvert dyrkningssystem skal dyrkes optimalt, for at kunne sammenligne dem. Derfor foretages konkrete vurderinger for eksempel hvorvidt sygdomstrykket i det enkelte led retfærdiggør en behandling eller ej. Ligeledes skal afgrøderne ikke nødvendigvis etableres samme dag, men når jorden er tjenlig i det pågældende system,” siger Morten Lind, Technical Lead ved Syngenta Nordics.

De tre testlandbrug er placeret på forskellige geografiske lokaliteter i Danmark, i hhv. Birkelse, Slagelse og Holstebro. De tre bedrifter er udvalgt således, at der er forskellige klimatiske forhold samt forskellige jordtyper, for bedst at kunne demonstrere og udvikle løsninger til håndtering af klimaforandringer i landbruget. ”Det er spændende for os at være med, for at se hvordan de forskellige dyrkningssystemer passer på vores ejendomme. Hvad er effekterne, i forhold til når vi kigger på et andet sted i landet eller et andet sted i Europa,” siger Christian Sommerlund, driftsleder ved JSJ-Agro, som er vært for projektet i Nordjylland. 

Forsøgene er etableret på marker, som indtil nu har været dyrket med reduceret jordbearbejdning og årets afgrøde er hestebønner.
 
”Vi har en god tradition for at teste ideer forsøgsmæssigt i Danmark. Selvom vi er et lille land, forventer vi os meget, så vi kan producere nogle fødevarer, der er sunde, men som også skåner miljøet mest muligt,” siger Niels-Erik Halgaard, som er vært for forsøget i Holstebro.

Simon Christensen, som er vært for projektet på Sjælland, ser ligeledes frem til ny læring selvom han allerede kender lidt til arbejdet med reduceret jordbearbejdning: ”Vi har i mange år arbejdet med reduceret jordbearbejdning på markerne. Derfor bliver det sjovt og spændende at være med i det her projekt med Syngenta og SEGES for at lære mere om effekterne og udbyttet,” siger  Simon Christensen fra Rødkildegaarden i Slagelse.

Læs mere om GRObund og testlandmændene her

Om SEGES
SEGES er med. Både når der skal sås, og når der skal høstes. Når det går op. Og når det går ned. Vi finder potentialerne i landbruget. Innovation, effektivitet og udvikling er vores udgangspunkt, når vi hjælper landmanden med at drive en sund og succesfuld virksomhed, der også har fokus på miljø, bæredygtighed og dyrevelfærd. Læs mere om SEGES www.seges.dk