Danmark

You are here

Force 20 CS

Last updated:
27.09.2021

Bejdsemiddel

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
nr. 1-167
Pakkestørrelse: 
200 l
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
Pyrethroid
Resistensgruppe: 
IRAC resistensgruppe 3A
Virkemåde: 
Kontakt og dampvirkning

Force® 20 CS anvendes som bejdsemiddel i lukkede anlæg. Midlet indeholder 200 g/l af pyrethroidet tefluthrin. Force® 20 CS har ved kontakt og dampvirkning effekt mod en række jordboende skadedyr, der angriber sukker- og foderroer under fremspiring.

Sprøjteteknik

Force® 20 CS anvendes som bejdsemiddel i lukkede anlæg. Bejdsning med Force® 20 CS kan udføres som pellering, coatning eller almindelig vådbejdsning på nøgent frø. Det er vigtigt, at bejdsemidlet fordeles ensartet på alle frø, således at fejldosering og dermed manglende beskyttelse af nogle frø undgås. Bejdsemetode bestemmes af behov for blanding med andre bejdsemidler, krav til vedhæftning eller andre kvalitetskrav

Regnfasthed

Ikke relevant

  • 82 12 12 12