Danmark

You are here

Force 20 CS

Last updated:
15.07.2022

Bejdsemiddel

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
nr. 1-167
Pakkestørrelse: 
200 l
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
Pyrethroid
Resistensgruppe: 
IRAC resistensgruppe 3A
Virkemåde: 
Kontakt og dampvirkning

Force® 20 CS anvendes som bejdsemiddel i lukkede anlæg. Midlet indeholder 200 g/l af pyrethroidet tefluthrin. Force® 20 CS har ved kontakt og dampvirkning effekt mod en række jordboende skadedyr, der angriber sukker- og foderroer under fremspiring.

  •  Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12