Danmark

You are here

Serrate

Last updated:
06.07.2022

Ukrudtsmiddel

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
nr. 1-225
Pakkestørrelse: 
1 kg
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
ACCase inhibitor
Triazole
Resistensgruppe: 
HRAC gruppe A (Coldinafop-propargyl)
HRAC gruppe B (Pyroxsulam)
Formulering: 
Vanddispergerbart granulat
Virkemåde: 
Systemisk

Serrate indeholder de 2 aktivstoffer clodinafop-propargyl og pyroxsulam, som har forskellig virkemekanisme. Clodinafop-propargyl er effektivt overfor græsukrudt. Pyroxsulam er effektivt overfor både græsukrudt og bredbladet ukrudt. Begge aktivstoffer har systemisk virkning.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug og triticale

Download Serrate produktblad

Sprøjteteknik

Anvend medium dråbestørrelse for god effekt

Vandmængde

100-300 l/ha

Regnfasthed

1 time

  • 82 12 12 12