You are here

Callisto

Last updated:
06.01.2020

Ukrudtsmiddel

Plantebeskyttelse

N° AMM :
nr. 1-185
Pakkestørrelse: 
5 l
10 l
20 l
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
Triketone
Activity Group (Resistensgruppe): 
Gruppe F2
Formulation (Formulering): 
Suspensionskoncentrat
Mode of action detail (Virkemåde): 
Systemisk

Mesotrion er et systemisk middel, der virker ved at forhindre dannelsen af klorofyl.

Callisto indeholder Mesotrion som anvendes til bekæmpelse af ukrudt i majs

Sprøjteteknik

Ved valg af sprøjteteknik skal der sikres en ensartet og god dækning af ukrudtsplanterne, men undgå vinddrift. Der anvendes 200-300 liter vand pr. ha. Højeste vandmængde skal vælges på stort ukrudt, samt ved sene behandlinger, hvor majsen kan dække over ukrudtet.

Vandmængde

200-300 l

Regnfasthed

1 time

  • 82 12 12 12