Danmark

You are here

Reglone

Last updated:
12.04.2022

Ukrudtsmiddel

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
1-279: Dispensation til ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs og hvidkløver til frø fra 15. november 2021 til 14. marts 2022
Pakkestørrelse: 
5 l
Aktivstof: 
Resistensgruppe: 
Gruppe D
Formulering: 
Opløseligt koncentrat (SL)
Virkemåde: 
Kontakt

Reglone er et kontaktmiddel. Det virker på planternes grønne dele, hvor Reglone ved hjælp af lyset danner brintoverilte, der ødelægger plantecellerne. Virkningen af Reglone ses meget hurtigt og nedvisning sker i løbet af 3-10 dage.

Reg. nr 1-279: Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs og hvidkløver til frø med en maksimal dosering på 0,75 L/ha.

Slutdato for salg hos distributører: 
07.03.2022
Slutdato for anvendelse: 
14.03.2022
  •  Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12