Danmark

You are here

Meristo

Last updated:
15.07.2022

Ukrudtsmiddel

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
nr. 1-222
Pakkestørrelse: 
10 l
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
Triketone
Resistensgruppe: 
Gruppe F2
Formulering: 
Suspensionskoncentrat
Virkemåde: 
Systemisk

Aktivstoffet mesotrion optages primært gennem bladene, men også i stor udstrækning via rødderne. Det betyder, at der også sker en bekæmpelse af ukrudt der fremspirer efter sprøjtningen. Mesotrion er et systemisk middel, der virker ved at forhindre dannelsen af klorofyl. Følsomme planter afbleges og dør hurtigt efter behandlingen. Virkningen ses efter en lille uges tid med efterfølgende visning, startende fra vækstpunktet. Væksten ophører umiddelbart efter kontakt med aktivstoffet. Den bedste og hurtigste virkning opnås, når de klimatiske forhold betinger god vækst af ukrudtet.

Meristo indeholder Mesotrion som anvendes til bekæmpelse af ukrudt i majs

Sprøjteteknik

Ved valg af sprøjteteknik skal der sikres en ensartet og god dækning af ukrudtsplanterne, men undgå vinddrift. Der anvendes 200-300 liter vand pr. ha. Højeste vandmængde skal vælges på stort ukrudt, samt ved sene behandlinger, hvor majsen kan dække over ukrudtet.

Vandmængde

200-300 l/ha

Regnfasthed

1 time

  •  Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12