Serrate logobar

Serrate - et effektivt ukrudtsmiddel til forårsanvendelse i hvede, rug og triticale

● Serrate er et stærkt middel mod flyvehavre 
● Serrate bekæmper et bredt udvalg af græsser og bredbladede arter 
● Mindre risiko for resistensudvikling pga. forskellige virkemekanismer 

Serrate  indeholder de to aktivstoffer clodinafop-propargyl og pyroxsulam, som har forskellig virkemekanisme. Clodinafop-propargyl er effektivt overfor græsukrudt. Pyroxsulam er effektivt overfor både græsukrudt og bredbladet ukrudt. Begge aktivstoffer har systemisk virkning. 

Rævehale

Effekt på græsukrudt

  Serrate 120 g Serrate 120 g + 0,3 l. Cossack OD
Flyvehavre ●●●●● ●●●●●
Rajgræs ●●●● ●●●●●
Rævehale ●●●● ●●●●●
Vindaks ●●●●● ●●●●●
Enårig rapgræs ●●● ●●●●
Alm. rapgræs ●●●●● ●●●●●
Gold hejre ●●● ●●●

●●●●● 95-100%, ●●●● 85-94%, ●●● 70-84%, ●● 50-69%

Kilde: Syngenta forsøg og Planteværn Online

Effekt på bredbladet ukrudt

  Serrate 120 g Serrate 120 g + 0,5 l. Zypar
Burresnerre ●●●● ●●●●
Fuglegræs ●●●●● ●●●●●
Ærenpris ●●● ●●●
Kamille ●● ●●●●
Hyrdetaske ●●●●● ●●●●●
Kornblomst ●●● ●●●●

●●●●● 95-100%, ●●●● 85-94%, ●●● 70-84%, ●● 50-69%

Kilde: Syngenta forsøg og Planteværn Online
Burresnerre

Væksten er startet i vintersæd; det er tid for bekæmpelse af græsukrudt.
I kraftige hvedemarker kan Serrate blandes med 0,2-0,3 l/ha Moddus Start i stadie 25-29 for en tidlig vækstregulerende effekt.

Anbefaling

• Må anvendes i hvede, rug og triticale i st. 23-32

Ved bred bestand af græs- og bredbladet ukrudt ved vækststart:
• Serrate 120 g/ha + PG 26N eller anden vegetabilsk olie

Ved stor bestand af græsukrudt og ved sen bekæmpelse:
• Serrate 120 g/ha + 0,3 Atlantis OD / 0,3 Cossack OD + Mero

Ved meget bredbladet ukrudt:
• Serrate kan blandes med fx Ally, Express Gold, Nuance eller DFF
• Alternativt kan bredbladet ukrudt bekæmpes ved første svampesprøjtning

Sammen med vækstregulering:
• Serrate kan i hvede blandes med Moddus Start eller CCC, men kun på planter i god vækst, uden stress - og senest i st. 29.

Vækstregulering top banner

Moddus Start

I kraftige hvedemarker kan Serrate blandes med Moddus Start.

FRDK Artikel marts 2016

Serrate i marker med reduceret jordbearbejdning

Læs artikel fra FRDK marts 2016 om mulighederne for ukrudtsbekæmpelsen i foråret, og hvordan man med to virkemekanismer kommer godt fra start med Serrate.