Danmark

You are here

Tocalis logobanner

Tocalis

Last updated:
06.10.2021

Ukrudtsmiddel

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
1-224
Pakkestørrelse: 
1 kg
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
Triketone
Formulering: 
Vanddispergerbart granulat
Virkemåde: 
Systemisk

Tocalis er et herbicid, som anvendes til ukrudtsbekæmpelse i fodermajs. Aktivstoffet mesotrion optages primært gennem bladene, men også i stor udstrækning via rødderne. Det betyder, at der også sker en bekæmpelse af ukrudt, der fremspirer efter sprøjtningen. Mesotrion er et systemisk middel, der virker ved at forhindre dannelsen af klorofyl. Følsomme planter afbleges og dør hurtigt efter behandlingen. Virkningen ses efter en lille uges tid med efterfølgende visning, startende fra vækstpunktet. Væksten ophører umiddelbart efter kontakt med aktivstoffet. Den bedste og hurtigste virkning opnås, når de klimatiske forhold betinger god vækst af ukrudtet.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i fodermajs.

Sprøjteteknik

Ved brug af Tocalis tilsættes 0,5 liter vegetabilsk olie pr hektar. Tocalis skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion.

Vandmængde

150-250 liter vand pr. ha.

Blandingspartnere

Tocalis er testet og fundet blandbar med Harmony 50 SX (registreret varemærke: FMC), MaisTer (registreret varemærke: Bayer Crop Science) og Onyx (registreret varemærke: Nordisk Alkali).

  • Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12