Tocalis - Ukrudtsmiddel | Syngenta

You are here

Share page with AddThis
Tocalis logobanner

Tocalis

Sidst opdateret:
23.01.2019

Ukrudtsmiddel

Plantebeskyttelse

Pakkestørrelse: 
1 kg
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
Triketone
Formulering: 
Vanddispergerbart granulat

TOCALIS® er et herbicid, som anvendes til ukrudtsbekæmpelse i fodermajs. Aktivstoffet mesotrion optages primært gennem bladene, men også i stor udstrækning via rødderne. Det betyder, at der også sker en bekæmpelse af ukrudt, der fremspirer efter sprøjtningen. Mesotrion er et systemisk middel, der virker ved at forhindre dannelsen af klorofyl. Følsomme planter afbleges og dør hurtigt efter behandlingen. Virkningen ses efter en lille uges tid med efterfølgende visning, startende fra vækstpunktet. Væksten ophører umiddelbart efter kontakt med aktivstoffet. Den bedste og hurtigste virkning opnås, når de klimatiske forhold betinger god vækst af ukrudtet.

Sprøjteteknik

Tocalis skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion.

Vandmængde

80-400 liter vand pr. ha.

  • 82 12 12 12