Revus - Svampemiddel | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Revus

Sidst opdateret:
11.10.2019

Svampemiddel

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
nr. 1-195
Pakkestørrelse: 
5 l
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
CAA
Resistensgruppe: 
Gruppe 40
Formulering: 
Suspensionskoncentrat
Virkemåde: 
Translaminær, Forebyggende

En stor del af Revus® bliver optaget i vokslaget på plantens overflade, hvilket sikrer en god regnfasthed så snart sprøjtevæsken er tørret på bladene. Revus® er forebyggende og er meget aktiv på spirende svampesporer. Aktivstoffet optages i plantevævet, hvilket sikrer en god translaminar effekt. Revus® hæmmer mycelia vækst under inkubationstiden. Aktivstoffet mandipropamid inhiberer cellulose syntesen i Oomycete svampe. Revus® er meget aktiv på svampegruppen Oomycetes, hvortil hører bl.a. kartoffelskimmel i kartofler (Phythophtora infestans) og salatskimmel (Bremia lactucae).

Revus indeholder Mandipropamid som bekæmper kartoffelskimmel i kartofler og salatskimmel i salat

Sprøjteteknik

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. En god og ensartet dækning af afgrøden er nødvendig for at sikre en god effekt. Der anvendes 200-400 liter vand pr. ha. Tanken fyldes 1/4 med rent vand, start omrøring og tilsæt den afmålte mængde af produktet. Fyld tanken og fortsæt omrøring til tanken er tom.

Vandmængde

200-400 l

Regnfasthed

1 time

  • 82 12 12 12