Tour de Farm: Så er vi i mål - hvordan klarede avlen sig?

Nyhed - Udsæd
Tour de Farm med udbyttekongerne

Årets Tour de Farm er nu afsluttet – og det er tid til at gøre status over årets resultater. 

Når året går på hæld, er det tid til at evaluere på både udbytte og strategi – hvilke valg viste sig at være gode, hvilke valg skal man genoverveje til næste år, og hvilke faktorer har været et sjældent tilfælde, som vi ikke kan regne med sker igen foreløbigt?

Torben Sørensen har genforenet de to Udbyttekonger til en snak hvor de evaluerer sæsonens mange besøg og udbytte.

Henrik Ryberg tager os med tilbage til Guldborgsund for at evaluere på vårbygavlen – et godt eksempel på, at det gode landmandskab ikke er bedre end vejrets luner. Et perfekt såbed, udsåning og forberedelse gjorde forventningerne høje – men den lange tørke viste sig dog hård for afgrøden. 

I vintersæden er vi alle blevet mindet om vigtigheden af at få sået rettidigt. Mogens Steenholt Mogensen giver os en indsigt i resultatet fra Møller I/S ved Grenå. Vi besøgte dem i forsommeren, hvor hybridvinterbyggen pralede på marken. Det blev fulgt op af flotte udbytter - der især kunne tilskrives, at de fik sået tidligt. 

Majshøsten blev især præget af et varmt efterår, der gjorde, at dem, der kunne strække høsten lidt, kunne få fuld valuta for de ekstra graddage. Selv i Nordjylland kunne SY Silverbull næsten præsenterer sig selv som erstatning for allétræer. Ved at lade afgrøden stå til ind i oktober kunne han få et udbytte et godt stykke over middel – med fuldtudviklede kolber! 

Tidlig såning og risikospredning

Udbytterne har på tværs af afgrøder dog svinget rigtig meget i en sæson, der har budt på bøvlet vejr. Vi har generelt i en årrække oplevet, at vejret er blevet mindre forudsigeligt. Risikospredning tegner sig derfor som et centralt begreb i planteavlen – både hvad valg af sorter, arter og egenskaber angår. 

Særligt har årets sæson tydeligt vist betydning af at vælge sorter og arter, der egner sig til tidlig såning. I vintersæden giver det planten mulighed for at danne et rodnet, der kan stå imod tørkeperioder. 

Tag med på Tour de Farm

Tour de Farm er et videoformat, hvor vi sender Udbyttekongerne på tour gennem det danske land. Her møder de glade og dygtige danske landmænd, der har det til fælles, at de dyrker nogle af Syngentas sorter inden for hybridvinterbyg, vårbyg, majs og vinterhvede. Serien kan følges her på siden eller via vores Facebookside.

Sidste år konkurrerede vores to Udbyttekonger, Mogens Steenholt Mogensen og Henrik Ryberg, i udbytteforholdene på danske jorde. De imponerede begge med deres kvalificerede gæt og viste overskud i deres kendskab til egne sorter.

Nu lægger de to udbyttekonger konkurrencen bag sig og tager i stedet på en rejse fra Gedser til Skagen for at møde landbrugere, der elsker deres arbejde – de kalder rejsen for Tour de Farm. Touren sender den jyske udbytteekspert Mogens og den fynske udbytteekspert Henrik ud hver for sig i landet for at finde inspiration blandt avlerne og komme med gode råd til jer hjemme bag skærmen.

Kom med på turen, som strækker sig fra april til september, hvor de to udbyttekonger vil tage et kig på Syngentas sorter på forskellige lokaliteter og give deres bedste dyrkningsråd på det aktuelle tidspunkt på sæsonen. Rejsen kan følges på Syngentas Facebook, her på siden og i Syngentas nyhedsbrev – så følg os på Facebook og sign-up til vores nyhedsbrev, Jordnær, hvis du ikke vil gå glip af videoerne til dette års Tour de Farm.