Udsæden giver grundlag for vækst

Hvad giver størst udbytte for dig? 

Kernen i vores forretning er at sikre, at du kan høste høje udbytter af nye sunde afgrøder sæson efter sæson. 

Det handler ikke kun om vidensbaseret innovation i tæt samarbejde med dig. Det handler også om at være tæt på din daglige drift. 

Læs her hvordan du maksimerer dit udbytte med vores udsæd 

Vores løfte til dig…

Vi er din stabile partner i en verden under hastig forandring. Klimaet ændrer sig, balancerne forskydes, og sæsonerne påvirkes, så du står over for større krav end tidligere.

Vi står bag dig med robuste og intelligente løsninger. Sammen med din knowhow ude i marken og vores mangeårige ekspertviden rummer de kimen til at maksimere dit udbytte – sæson efter sæson.

Udsæd med fokus på høje udbytter

Aldrig før har der været større behov for robuste og højt ydende sorter. Klimaforandringerne sætter i stigende grad deres præg på sæsonernes udsving. Samtidig bliver vi flere og flere mennesker på kloden med stadig mindre landbrugsjord til rådighed. 

Det øger behovet for at minimere risikoen for udbyttetab. På samme tid skal vi optimere forudsætningerne for, at du kan høste høje udbytter sæson efter sæson.  

Udviklet til danske forhold

Vores sorter er derfor resultatet af en nøje udvælgelse og mange års udvikling i tæt samarbejde med landmænd. Hver eneste sort er ca. 8 år undervejs, og de sidste år af sortens udvikling foregår i Danmark.

Her tester vi selv sorten i vores egne marker, ligesom den bliver testet i landsforsøgene, før den frigives. Det giver dig sikkerhed for, at vores sorter hele tiden er optimeret til at kunne yde høje udbytter under de regionale dyrkningsforhold.

Sammen om sund vækst

Gennem udvikling af produkter og klar rådgivning til landmændene stræber vi efter hele tiden at  levere reelle og målbare fordele for landmændene og miljøet. The Good Growth Plan er dybt integreret i den måde vi arbejder på og  vores ambition er at udvikle viden, finde produkter og teknologier, der skal sikre de bedste løsninger for både landmænd og miljøet. 

Samtidig står vi altid klar med den nyeste specialviden om sorternes potentiale, når du har brug for det. Vores rådgivere kører ud til dig for at hjælpe dig med at vurdere de bedste vækstbetingelser for dine afgrøder i netop din mark. Sammen sikrer vi, at du har optimale vilkår for at nå de høje udbytter, du har sat dig for.

Tour de Farm

Tour de Farm - Over Sundet

Kom med på tour - få dyrkningstips og inspiration til dit landbrug

Rotationen sikrer dig størst muligt udbytte af dine hektarer

Når du roterer mellem afgrøder på din bedrift hen over sæsonerne, får du bedre muligheder for at sikre høje udbytter. Samtidig udnytter du ressourcerne mere optimalt, da du i kraft af rotationen kan sprede arbejdsindsatsen mere ud over hele sæsonen. Det gør ikke mindst, at du minimerer risikoen for flaskehalse i spidsbelastningsperioderne ved såning og høst. 

Ved at vælge flere afgrøder og sorter har du også mulighed for at sikre, at såningen sker til rette tid. Her er det vigtigt, at du afstemmer dit areal mellem raps og vinterbyg, så du undgår sensået raps. Allerede i august kan du således starte med raps og derefter start-september så Hyvido hybrid vinterbyg. Fra midt-september er det tid til vinterbyggen. 

Mange flere gode dage at tage af

Med et så-vindue fra slut-august til start-oktober er vinterhvede meget fleksibel, og du kan derfor i princippet sprede så-perioden ud tilsvarende ved et optimalt valg af sorter. Det giver dig mange flere gode dage at tage af. 

Ligesom rotationen sikrer dig et bredere så-vindue med større fleksibilitet og bedre udnyttelse af maskinparken og dine øvrige ressourcer, gør det samme sig gældende for høsten, når du roterer mellem afgrøder. 

Generelt er det en fordel for dig at have så mange høsttimer til rådighed som muligt. Her kan du med Hyvido hybrid vinterbyg udnytte, at sorterne modner op mod en uge før andre vinterbyg-sorter. Du får dermed foræret en masse ekstra tid til fx at bjærge halm og etablere din vinterraps, inden høsten af de øvrige afgrøder går i gang. 

Læs mere om vores udsædsprodukter - klik herunder

Hybrid vinterbyg

Vinterbyg

Læs mere om hybrid vinterbyg og vores Hyvido sorter

Propino vårbyg sort fra Syngenta

Vårbyg

Læs mere om vårbyg og vores sorter

Vinterhvedesorten Graham

Vinterhvede

Læs mere om vinterhvede og vores sorter

Majsmark

Majs

Læs mere om majs og vores sorter

Billede af udsædsberegner fra forskellige devices - tablet, mobil og laptop

Udsædsberegner

Beregn den korrekte mængde udsæd du skal så i forhold til din lokalitet og dato

Jordnær nyhedsbrev banner

Bliv Jordnær - tilmeld dig her

Bliv Jordnær med vores nyhedsbrev – fordi du vil lykkes med et større udbytte