Vigtigste læring fra majsæsonen 2022

Nyhed - Udsæd
Majshøst

Vi går det nye år i møde på bagkant af en sæson, der har budt på udfordringer i mange majsmarker – dog har vi set fornuftig foderkvalitet af den majs, der er blevet høstet.

Sæsonen begyndte de fleste steder problemfrit, hvor de fleste fik sået deres majs ud under gunstige forhold. Den største udfordring for mange var derimod den tørke som året bød på. Vækstsæson tilbød lokalt ikke ret mange millimeter regn i majsens kritiske vækstfaser. Det har givet udfordringer hos flere avlere. Nedbøren har været meget lokalt spredt hen over sommeren og har derfor gjort sæsonen ujævn fra mark til mark.

Tørkeperioderne har medført, at mange vandingsmaskiner har kørt på højtryk – men vi har også set, at sorterne blev færdige i rigtig god tid. Antallet af graddage blev for mange nået midt september, hvilket gav mange mulighed for en tidlig høst.

Energi er et afgørende parameter

Den største bekymring for majsdyrkning i denne sæson har dog ikke været dyrkningsmæssigt. Energikrisen har presset råvarepriserne op, og her skal man huske, at det også er energi, vi fodrer vores køer med. De fleste ønsker derfor at undgå at tilkøbe dyrt tilskudsfoder i denne tid. Derfor skal der avles nok energi ud af de majs, man har sået – hvilket sjældent har været så økonomisk vigtigt som nu.

Vi har i de senere sæsoner set en større tendens til at dyrke sit foder selv, hvor færre køber ekstra foderelementer ind selv. Det giver bedre helhedsværdi i stalden – især med de høje priser på energi, vi har oplevet i 2022.

Til den kommende sæson er energi derfor et væsentligt parameter at vælge sorter ud fra. Du bør derfor kigge efter:

  • Godt energi-udbytte (NEL 20 a.e. pr. ha.)
  • Høj foderværdi (NEL 20 MJ pr kg tørstof)
  • Høj cellevægsfordøjelighed (FK NDF)
  • En stivelsesprocent i balance
  • En tidlighed, der giver maksimal dyrkningssikkerhed år efter år

Stirrer man sig blind på tons eller dyrkningsmæssige parametre, risikerer man, at helhedsværdien af ens majs ikke er tilstrækkeligt optimeret. Det skyldes i år, at det er særligt dyrt at supplere op. Ved at vælge majssorter ud fra fodringsmæssige egenskaber, kan man øge mælkeydelsen svarende til 100.000 kr om året på en gennemsnitlig dansk mælkebedrift

Uanset, om du skal bruge tidlige eller sildige sorter, finder du god totalværdi ved at vælge en af Syngentas majssorter fx. SY Larson, Benco eller SY Silverbull – pga. deres optimale balance mellem energi, fordøjelighed og stivelse.