Vi har sagt farvel til en bøvlet vækstsæson!

Nyhed - Udsæd
Hyvido vinterbyg mark

Hvor 2022 vil huskes som historisk nem og god sæson for kornavlen, vil 2023 helt anderledes gå ned i historien som et af de år, hvor meget gik galt. Sæsonen bød på et vådt forår, der gjorde såning besværligt, efterfulgt af en meget lang tørkeperiode, der hæmmede væksten. Det hele blev afsluttet med utrolig bøvlede høstforhold, hvor en lang nedbørsperiode gjorde høstforholdene yderst besværlige. Vinterbyggen kom dog tørt i hus og gav mulighed for rettidig såning af vinterraps. 

Vårsæden havde det derfor sværest, og de fleste danske avlere har høstet langt under middel i deres vårsæd. Lav buskning og mange grønskud i vækstperioden har kendetegnet et højst usædvanligt år. 

Vintersæd, der blev sået tidligt, har derimod bedre kunne modstå 2023’s vanskelige forhold – hvor især hybridvinterbyggen viste, hvor langt den går på literen. Udbytterne var ikke historiske – men heller ikke katastrofale som i de andre korn-arter. Det skyldes ikke mindst, at hybridvinterbyg er kendetegnet ved: 

  • Tolererer tørke og manganmangel effektivt
  • Velegnet til tidlig såning
  • Robust med god buskningsevne
  • Egnet til alle jordtyper
  • Kernekvalitet på niveau med toradede sorter
  • God konkurrenceevne over for græsukrudt

Indtænk de klassiske dyder 

En sæson som 2023 har været uortodoks og på mange måder uhensigtsmæssig, at det for fremtiden vil være svært at gardere sig imod lignende vejrmæssige udfordringer. 

Et varieret sædskifte har altid være et vigtigt redskab mod udfordrende sæsoner: Hav flere typer afgrøder, undgå flerårs vinterhvede og få hybridvinterbyg ind før raps. På denne måde kan du skabe et sædskifte, hvor du kan udnytte styrkerne på forskellige tidspunkter i sæsonen. Samtidigt spreder du din risiko og arbejdsbyrde i sæsoner som denne. 

Det er desuden stadig afgørende, at man sår, når jorden er tjenlig. I vintersæden kommer tidlig såning sjældent dårligt tilbage – du bør kun overveje at så sent, hvis du døjer med resistent rajgræs og rævehale. Vindaks og enårig rapgræs er nemme at bekæmpe selv ved tidlig såning.

Læs mere om HYVIDO hybrid vinterbyg herchevron_right