Et godt udbytte i et nemt år

Nyhed - Udsæd
Hyvido vinterbyg mark

Sæsonen 2022 vil huskes for, hvor relativt problemfri sæsonen viste sig at være. Forholdene viste sig stort set ideelle fra start til slut, hvor flere kornavlere høstede gode udbytter. Det skyldes ikke mindst den tørre april, der gav mulighed for at så vårafgrøder tidligt. Foråret var længe koldt, hvilket gav mulighed for, at vårbyggen langsomt kunne opbygge et stærkt rodnet - fundamentet for det der flere steder resulterede i rekordudbytter.

Helt så problemfri var årets vintersædssæson ikke, selvom resultaterne mange steder var rigtig gode, det kolde forår gjorde det vanskeligt at få bekæmpet græsukrudt, hvilket vakte en vis bekymring hos mange. Derudover gjorde den tørre april, at flere oplevede, den gødning som blev spredt i slut marts og begyndelsen af april, lå meget længe uden at virke pga. den manglende nedbør. Det efterlod meget vinterhvede og vinterbyg uden næring i længere tid – heldigvis kom varmen sammen med nedbøren og sørgede for en god vækst.

Et lavt svampetryk

Sæsonen 2022 har generelt set været tør, med meget spredt nedbør i løbet af sommeren. At bygerne går og kommer i den danske sommer viste sig som godt nyt for kornavlen.

Resultatet af, at nedbøren ikke var vedvarende over længere tid, var, at svampetrykket forblev lavt. Antallet af midler til svampebekæmpelse er dog få, og derfor er det stadig til den kommende sæson afgørende, at vi bruger midlerne effektivt for at undgå resistensudfordringer i fremtiden.

Overvej derfor til den kommende sæson:

  • At veksle mellem midler og aktivstoffer
  • At bruge midlerne effektivt og efter behov
  • At blande flere aktivstoffer med forskellige virkemidler
  • At tage nye midler og aktivstoffer i brug, når det er muligt

Få det maksimale ud af dine hjælpestoffer

I året 2022 har brugen af gødning for mange været traditionel. Det skyldes ikke mindst, at inflationen og energikrisen først har sin reelle indvirkning til den kommende sæson. Næringstoffer og inputstoffer bliver dyrere i indkøb – her bør du overveje, om det får betydning for dine avlsmæssige beslutninger til den kommende sæson. Det kan give god mening at prioritere sine hjælpestoffer til den kommende sæson.

Efteråret har, som resten af året, budt på gunstige forhold for afgrøderne – hvilket gør, at vi står med flotte efterafgrøder landet over. Det kan derfor give merværdi at få indregnet, hvor meget kvælstof efterafgrøderne bidrager med til årets vårafgrøder.

Hvis vi kigger ind i 2023, tegner det til at blive et rigtig godt år for korn igen, vi ser vintersæds-afgrøderne her i efteråret står fantastisk mange steder, så nu afhænger det hele af dygtigt landmandskab og udefra kommende faktorer såsom vind og vejr.