Digitalt værktøj sikrer mod skadedyr og udbyttetab

Nyhed - Udsæd
BYDV Assist hjælper dig med at optimere planlægningen af plantebeskyttelse mod havrerødsot og lus gennem lokale vejrdata.

Lus der bærer virussen havrerødsot med sig, er en udfordring for mange planteavlere. Her er en app, der kan hjælpe med at opdage synderne i tide. Det digitale værktøj er med til at sikre præcis anvendelse af insekticider i efteråret på vintersædsmarkerne og dermed også et redskab til mere bæredygtig planteavl.

Udbredelsen af lus der bærer virussen havrerødsot er stigende i takt med de højere temperaturer samt at de grønne marker året rundt sikrer dem et fødegrundlag, og dermed øget mulighed for opformering. BYDV Assist fra Syngenta skal hjælpe med at komme lusene til livs og undgå spredning af havrerødsot.

Det forklarer Torben Sørensen Seeds Product Manager i Syngenta Nordic.

”Landmandens største udfordring er, at der ikke kan gøres noget, hvis der er sprøjtet på det forkerte tidspunkt, og havrerødsot først har fat i marken. App’en er en hjælp for landmændene til at sikre, at lusebekæmpelsen sker på præcis det rigtige tidspunkt. Hvis man følger app’ens anvisninger, kan optimale sprøjtning holde havrerødsot næsten helt væk, så der som udgangspunkt ikke er tab som følge af virussen.”

Med app’en får brugeren adgang til specifikke vejrudsigter inden for en radius på få kilometer, og samtidig holder den styr på lusenes livscyklus ud fra graddagssummer. For de landmænd der sår deres vintersæd tidligere, har lusene bedre vækstbetingelser ved varmere temperaturer. I app’en er det simpelt at indtaste dato for såning og lokalitet og dermed få bedre viden om beskyttelse mod havrerødsot.

Bæredygtighed og præcis planlægning
Syngenta har stort fokus på bæredygtighed og at dette tænkes ind i fremtidens produktion i samspil med mulighederne for at opnå høje udbytter.

”Det er vigtigt at værne om udbytter og producere bæredygtigt, da det er de krav vi skal kunne leve op til i fremtiden,” siger Torben Sørensen  

Derudover betyder klimaforandringerne, at somrene varer længere, hvilket øger muligheden for flere generationer af lus. Det gør det sværere at tilrettelægge den klassiske sprøjtestrategi for landmændene.

”Jeg har stået med landmænd, der har behandlet deres marker efter planen, men stadig har mistet store dele af udbyttet på deres vintersædsmarker til havrerødsot. Da vi analyserede marken, fandt vi et vindue på syv dage, hvor marken har stået ubeskyttet mod lusene, men et relativt kraftigt angreb til følge, siger Torben Sørensen

App’en kan hentes gratis i Appstore og Google Play.

FAKTA

  1. App’en giver et overblik over de dage, hvor marken er beskyttet så man kan undgå marken står ubeskyttet hen. Det giver landmanden mulighed for at sprøjte præcist, når der er brug for det.
  2. App’en benytter specifikke vejrdata fra lokale vejrstationer ved at brugeren indtaster sin marks nøjagtige lokaliteten ved hjælp af eksempelvis områdets postnummer for området.
  3. Brugeren indtaster derefter dato for, hvornår planterne bliver sået og fremspirer.
  4. Ud fra indtastet data udregner app’en graddagssummen og de optimale tidspunkter for sprøjtning.
  5. App’en kan analysere bagud i tid, hvor vejrdata kan holdes op imod den tidligere beskyttelse af marken til analyse.

Flere detaljer om BYDV Assist