Danmark

You are here

Opformering af hybrid vinterbyg

Nyhed - Udsæd
23.06.2021

At opformere hybrid vinterbyg er en disciplin, der kræver stor præcision i alle dele af processen. Det store arbejde betaler sig dog tilbage i store udbytter og sund afgrøde. Hos Syngenta har vi fuldt fokus på, at hele processen foregår efter bogen, og vi står derfor til rådighed for vores avlere og distributørerne i hele sæsonen. 

Hybrid vinterbyg kan man ikke selv opformere som landmand, da sorterne laves på ny år efter år. Det er på den måde hybrideffekten vedligeholdes og kvaliteten af afgrøden sikres. Det stiller dog store krav til de opformeringer, som vi har sat i værk ude i landet. Vi skal værne om kvaliteten, da næste års avl vil lide under dette års fejl. 

Valg af vært

Det første, der sker, når vi skal sikre en god opformering, er valg af vært – altså, hvilken landmand og hvilken mark skal vi bruge til at opformere? Dette valg træffes i tæt samarbejde med vores distributører, hvor vi i fællesskab vælger det optimale setup. 

En god vært til opformering af hybrid vinterbyg er en, der har opformeret sorter før, og som forstår det afgørende arbejde, der ligger i denne proces. Vi bruger derfor vores egne og distributørernes kendskab til avlerne, så vi kan vælge den dygtigste avler, der har den helt rigtige mark på det rette stadie i sædskiftet. Vi sigter efter forfrugter som kløver, raps eller spinat, da det ikke er nødvendigt at pløje efter – det sikrer, at vi ikke vender nye ukrudtsarter op, der kan forstyrre avlsarbejdet. 

Se videoen, hvor Henrik er taget ud for at besøge den en af vores opformeringsværter på St. Frederikslund gods.

Den rette etablering

For at vi kan sikre, at vi får det optimale produkt ud af vores opformering, skal vi sikre, at etableringen er præcis og efter bogen. Da hunplanterne ikke kan bestøve sig selv i en hybridmark, skal vi sikre, at der er nok hanplanter til at befrugte alle hunnerne. Såningen er derfor så nøjagtig som mulig, hvortil udsædsmængden kontrolleres nøje. 

At sikre den rette pollenmængde begynder arbejdet derfor allerede på vores fabrik i Tyskland, hvor han- og hunfrø bliver hældt ned i en silo, der kan blande det til en homogen masse i det korrekte blandingsforhold.

Med en homogen masse undgår vi, at dele af opformeringsmarken er overfyldt med han-planter, og andre dele er i underskud.

Herefter tilrettelægges udsædsmængden, der nøje justeres efter såtidspunkt og den specifikke lokalitet. Marken skal opnå den rigtige tæthed inden vinteren slår ind, da det er afgørende for en optimal kernevægt til såsæd, og at vi opnår så mange kerner som muligt på hvert aks.

Pleje i sæsonen

Den rette etablering er dog ikke det eneste, man skal være opmærksom på. Det er katastrofalt, hvis en opformeringsmark skulle gå i leje. Derfor er vi opmærksomme på markens udvikling i løbet af hele sæsonen og sikre os, at tilvæksten er optimal. 

Gødningsmængden tilrettelægges, så biomassen ikke bliver for stor, samtidig med at der gødskes tidligt, for at undgå risikoen for mangan eller kvælstofmangel. Planten skal holdes i gang, men uden at gå i leje. Derfor korrigeres der løbende med vækstregulering, så vi harmoniserer tilvæksten og sikre det rette vækstforhold mellem han- og hunplanter. 

Fra marken til færdigt produkt

For alt avl er høsten vigtig – det er der årets arbejde betaler sig, da afgrøden nu leverer værdi tilbage. Det samme gælder for opformeringsmarken, der dog ligeledes skal kunne levere værdi til endnu en høst året efter. Derfor er høsttidspunktet et af de parametre, vi sikrer os er præcist ved at være i tæt dialog med værten. 

Når afgrøden er høstet og udbyttet er i hus, er arbejdet dog ikke slut. Nu overgår varen fra vært til distributør, som får renset såsæden, bejdset kornene, sækket produktet op og sikret, at produktet kan og bliver certificeret. 

Alt dette gøres for at sikre den ypperste kvalitet, som er det der kendetegner Syngentas hybridsorter. Præcision sikrer, at kvaliteten er en generation yngre end (C2) linjesorter – så du som landmand får et yngre og dermed bedre produkt, når du vælger et produkt som Hyvido. 

Billede af udsædsberegner fra forskellige devices - tablet, mobil og laptop

Udsædsberegner

Beregn den korrekte mængde udsæd du skal så i forhold til din lokalitet og dato

Udbyttekongerne logo

Udbyttekongerne - en duel i vinterbyg

Hvem har styr jord, dyrkningsstrategier, pleje og ikke mindst udbytte i vinterbyggen...