Danmark

You are here

Hybrid vinterbyggen er en god forretning

Nyhed - Udsæd
07.07.2022

En af de bedrifter, der har god erfaring med hybrid vinterbyg, er Henrik Rasmussen, som har slagtesvin på sin ejendom ved Randers. Se med når den ene af vores to #RØDDER, Mogens Steenholt Mogensen, er på besøg for at høre, hvordan de på ejendommen passer deres hybrid vinterbygmark og hvorfor de vælger at prioriterer hybrid vinterbyg i deres sædskifte.

Når du skal planlægge efterårets så-plan, er det vigtigt, at du overvejer alle de økonomiske aspekter. Det seneste år har ændret på det økonomiske regnestykke, da der er rekordhøje afgrødepriser, rekordhøje kvælstofpriser og meget høje energipriser. 

De nye økonomiske forudsætninger gør, at dyrkning af hybrid vinterbyg er væsentlig mere fordelagtigt nu, end dyrkning af 2-års vinterhvede. Indregnes alle relevante faktorer, er der minimum 1.500 kr. pr. hektar at hente, bare ved at skifte den ene afgrøde ud med den anden. Det skyldes blandt andet:

1. Samme udbytte som vinterhvede med mindre kvælstof pr. hektar

Forsøg viser samme udbytter i hybrid vinterbyg som i 2-års vinterhvede med cirka 40 kg. mindre kvælstof pr. hektar.

2. Mindre behov for svampekæmpelse og mindre risiko med goldfodsyge 

Hybridbyg har en god tolerance overfor de fleste svampesygdomme. I modsætning til flere års vinterhvede forekommer denne meget tabsgivende goldfodsyge meget sjældent i hybridbyg

3. Reducerede udgifter på tørring     

Med cirka 3 uger tidligere høst af hybrid vinterbyg end vinterhvede, opnår du flere solskinstimer og tørrere korn. Det kan ofte betyde 6-700 kr. pr. hektar i reducerede tørring udgifter. 

4. Reducerede overarbejdstimer i sæsonen

Høsttidspunktet for hybrid vinterbyg gør det lettere at få din travleste periode på året til at gå op. Det kan reducere risikoen for ekstra overarbejde i høsten.

5. Mulighed for tidlig såning af vinterraps

Den tidlige høst af hybrid vinterbyg giver mulighed for kemisk bekæmpelse af spildkorn og rettidig etablering af vinterraps.

6. Bedre forfrugtsværdi til vinterraps

De bedste udbytter i vinterraps kommer ved såning efter vinterbyg eller frøgræs. Mange forsøg fra Tyskland, viser en gevinst på op til 200 kg. pr. hektar i vinterrapsen sået efter vinterbyg.  

En bedre økonomi med hybrid vinterbyg 

Generelt er dækningsbidraget i hybrid vinterbyg bedre end i 2-års vinterhvede. Ofte vil dækningsbidraget være 635,00 kr. pr. hektar bedre, hvortil den bedre forfrugtsværdi i den efterfølgende vinterraps giver en merværdi på omkring 900,00 kr. pr. hektar med de nuværende rapspriser. 

Regner du den samlede økonomi i at dyrke hybrid vinterbyg, vil du som planteavler cirka kunne indhente 1.535,00 kr. pr. hektar. ved at udskifte din anden årshvede med hybrid vinterbyg. Det skyldes i særlig grad en reduktion af dine omkostning til gødning, planteværn og tørring. Du kan i nedenstående tabel se regnestykket i vores økonomiberegner.  

ArtVinterhvede 2-årsHybrid vinterbyg
BRUTTOINDTÆGT
Udbytte kg/ha9797
Pris/enhedPris i alt/haPris/enhedPris i alt/ha
20719.99619819.206
Forfrugt værdi tidlig såning raps  200900
Værdi incl. forbrugt værdi 19.996 20.106
VARIABLE OMKOSTNINGER
Udsæd3705555.400701
Gødning i alt 4.826 4.066
Kvælstof193.971193.211
Fosfor1530015300
Kalium84808480
Svovl575575
Planteværn 1.715 1.532
Ukrudtsmidler 630 630
Svampebekæmpelsesmidler 675 397
Insektbekæmpelsesmidler 190 285
Vækstregulering 120 120
Andet planteværn 100 100
Tørring (eget anlæg)6,56286,5 
VARIABLE OMKOSTNINGER I ALT 7.724  6.299
Dækningsbidrag 2 u/forfrugt værdi 12.272 12.907
Dækningsbidrag 2 inkl./forfrugt værdi 12.272 13.807
Hyvido hybrid vinterbyg

Hyvido hybrid vinterbyg

Tidlig såning - den nemmeste vej til topudbytte

Udbyttekongerne logo

Udbyttekongerne - en duel i vinterbyg

Hvem har styr jord, dyrkningsstrategier, pleje og ikke mindst udbytte i vinterbyggen...

Jordnær nyhedsbrev banner

Bliv Jordnær - tilmeld dig her

Bliv Jordnær med vores nyhedsbrev – fordi du vil lykkes med et større udbytte

Billede af udsædsberegner fra forskellige devices - tablet, mobil og laptop

Udsædsberegner

Beregn den korrekte mængde udsæd du skal så i forhold til din lokalitet og dato