You are here

Frøkvalitet

Frøkvaliteten - vigtig for dyrkningssikkerhedenEn god fremspiring er afgørende for sukkerroeavleren. God og ensartet frøkvalitet er derfor af største betydning for at forbedre dyrkningssikkerheden i sukkerroeavlen. De faktorer som definerer frøkvalitet er frøets:

 • Genetiske egenskaber
 • Dyrkningsegenthed og stresstolerance
 • Størrelse og form
 • Beskyttelse, i form af bejdsning mod insekter og svampeangreb
   

Nogle faktorer er lettere at kontrollere end andre. De genetiske egenskaber kan måles og vurderes i forsøg udført rundt omkring i verdenen og anvende sorterne hvor de passer bedst til de lokale dyrkningsforhold. Frøets form kan vi styre med pilleringen af det færdige produkt. Beskyttelsen mod insekt- og svampeangreb er stærkt afhængig af hvilket bejdsemiddel der vælges. Dette bestemmes i stor udstrækning af sukkerindustrien og roeavlerne på de respektive markeder. Hvor dyrkningsegnet og stresstolerant et sukkerroefrø er afhænger derimod af en række faktorer som det til tider kan være svært at kontrollere. Det mest betydningsfulde er frøavlsforholdene. Optimale dyrkningsforhold, til sikring af god frøkvalitet, indebærer:

 • Tilstrækkelig land kold periode om vinteren for at få en god og ensartet stokløbning af planterne
 • Optimal modning med tørt høstvejr
 • Genetisk renhed, dvs. ingen krydsninger af uønskede egenskaber
 • En sund frøavl uden svampeangreb
   

Takket være valg af frøavlsområde og et gedigent arbejde i vores frøavls-organisation har vi år efter år fået gode frø at arbejde med i vores frøprocessering.

Laboratorieanalyser suppleres med markforsøg


Eftersom kravene til frøet hele tiden øges sker der en stadig udvikling og optimering af laboratoriemetoder til brug for kvalitetsvurdering, såvel dyrkningsegentheden og stresstolerancen som den tekniske og kemiske kvalitet. Både nye og gamle analysemetoder korreleres med markforsøg for at vurdere hvor godt de beskriver markforholdene. Alle aktiviteter sker med den målsætning at skabe den bedste frøkvalitet for sukkerroeavleren som muligt