Status efter en udfordrende og våd vinter: Etablering af afgrøder

GRObund - Hvad sker der i marken

Status efter en udfordrende og våd vinter: Etablering af afgrøder

Det er blevet forår og markarbejdet er i fuld gang rundt omkring i Danmark. 

GRObund-projektet er igang med sit fjerde forsøgsår, og det er blevet tid til at gøre status efter vinteren 2023-24.

Vinteren har været våd og mange marker rundt i landet har været meget udfordrede. Hvordan GRObund-arealerne har klaret sig ser vi nærmere på her i blogindlægget. 

Der er kommet meget store mængder nedbør i løbet af vinteren 2023-24, og på landsplan er der faldet 286 mm regn. Det gør vinteren til den næstvådeste siden DMI begyndte at måle nedbør i 1874.

Udfordringer og løsninger - Etablering af vinterraps og omsåning med havre hos JSJ-agro 

Hos JSJ-agro i Birkelse blev der etableret vinterraps på forsøgsarealet i starten af september. Rapsen havde en fornuftig fremspiring og kom godt fra start, da der var høje temperaturer i september måned. 

Marken i Birkelse ligger på en gammel søbund (JB 10) og er meget lavtliggende. Derfor har de store mængder nedbør i løbet af efteråret og vinteren gjort, at rapsen har været meget udfordret.

Allerede i slutningen af oktober var det tydeligt, at vinterrapsen havde taget skade af nedbøren på dele af arealet. Der var pletter med stående vand at se på en lille del af arealet, og som billedet herunder viser, var der også områder uden meget raps tilbage.

GRObund Birkelse, Raps oktober 2023
Vinterraps på GRObund-arealet ved Birkelse i slutningen af oktober 2023.

Vinterrapsen tog desværre endnu mere skade i løbet af vinteren, som det kan ses på billedet nedenfor, som er fra 1. marts 2024. De store vandmængder har resulteret i, at der har været stående vand på store dele af arealet, hvilket har ødelagt meget af afgrøden.

På de højest liggende områder af marken er der stadig et okay plantedække, men der er også store områder uden planter tilbage. Derfor er det i samarbejde med forsøgsværten besluttet, at omsåning af marken er nødvendig. Hvis vinterrapsen fik lov at blive, vil de store pletter uden planter resultere i uønsket stor ukrudtsvækst, og udbyttet på marken ville blive meget lavt.

Da det er markens geografi, der er skyld i den fejlslagne afgrøde, og der ikke er forskel på hvordan dyrkningssystemerne har klaret forholdene, giver det også forsøgsteknisk mening at etablere en ny afgrøde.

GRObund Birkelse, Raps marts 2024
Billede af GRObund arealet i Birkelse med en særdeles udfordret vinterraps. Taget 1. marts 2024 af Christian Sommerlund, JSJ-Agro.

I foråret vil der i stedet for blive etableret havre på arealet, hvilket JSJ-Agro har gode erfaringer med på denne mark. Derudover passer havren også fint ind i sædskiftet, hvor der blev dyrket vårbyg sidste år, og der efter planen skal etableres vinterhvede til efteråret. Havren vil øge andelen af kornafgrøder i sædskiftet, men da havre generelt ikke viderefører sædskiftesygdomme, vil det formentlig ikke volde problemer.

Etablering og vækst: Vinterafgrøder på Rødkildegården og Nørre Halgaard

Hos Rødkildegården lige udenfor Slagelse har vinterhveden klaret sig fint igennem vinteren, og selvom etableringen af vinterhveden blev lidt sen (den 17. oktober), er der et fint potentiale for afgrøden. Jorden har drænet fint i alle tre dyrkningssystemer, og i starten af marts var det muligt at køre gylle på arealet.

I Holstebro bliver der i år dyrket vinterraps på forsøgsarealet hos Nørre Halgaard. Vinterrapsen kom fint fra start med en rettidig etablering i midt august og gode vækstforhold i første halvdel af efteråret. På trods af de store nedbørsmængder har vinterrapsen overlevet vinteren fint, og afgrøden har stadig et godt potentiale. På Nørre Halgaard har de også haft mulighed for at forsyne rapsen med lidt næringsstoffer i form af 110 kg N, 45 kg S og 300 g bor, så afgrøden er blevet hjulpet godt igang.

Følg med på bloggen

I år bliver første gang der dyrkes forskellige afgrøder på lokaliteterne, i form af vinterhvede i Slagelse, vinterraps i Holstebro og havre i Birkelse. Det bliver andet år med vårafgrøde i Birkelse og det bliver spændende af se om etablering af havren bliver mere succesfuld end sidste års vårbyg. I Slagelse blev der også dyrket vinterhvede i 2022, hvilket resulterede i meget høje udbytter i alle tre dyrkningssystemer og høsten vil vise om det også bliver tilfældet i år. Vinterrapsen i Holstebro bliver den første i GRObund-projektet og vil give de første indikationer af hvorvidt rapsen vil klarer sig forskelligt i dyrkningssystemerne.

Her på bloggen vil der løbende blive opdateret med hvordan afgrøderne klarer sig igennem vækstsæsonen.