Udbytteresultater for vinterhvede

GRObund - Hvad sker der i marken

Nu er høstresultaterne fra det andet år i GRObund-forsøgene kommet tilbage fra forsøgsstationerne, og med hestebønner som forfrugt til vinterhveden er det, som forventet, nogle fine udbytter, der er blevet høstet. 

De udbytteresultaterne kan både tilskrives landmændenes gode arbejde – med særligt henblik på at skabe en god etablering, og samtidig har det været et godt år med gode vejrbetingelser. På trods af de gode vejrforhold har det ikke været helt uden udfordringer med vejret ved Birkelse og Holstebro.


Høsten i Holstebro, JB 3-4


Hos Niels Erik Halgaard på Nørre Halgaard var der både udfordringer med høje mængder nedbør i efteråret, hvor særligt en af parcellerne dyrket som Conservation Agriculture, stod under vand. Du kan læse mere om det våde forår i det tidligere blogpost. Derudover blev marken, hvor forsøgsparcellerne ligger, ramt af et par dage med temperaturer på over 30 grader lige omkring kernefyldningsfasen. Ifølge Niels Erik Halgaard tog det toppen af udbyttet. 

På trods af udfordringer med for meget vand i efteråret og den varme sommer, er der blevet høstet høje udbytter uden nogen bemærkelsesværdig forskel mellem de tre forskellige dyrkningssystemer.

Hveden blev høstet den 12. august med fine udbytter, der af forsøgsmejetærskeren blev målt til følgende: 

  • Traditionel jordbearbejdning: 100,4 hkg pr. ha
  • Reduceret jordbearbejdning: 94,9 hkg pr. ha
  • Conservation Agriculture: 99,0 hkg pr. ha

Der er en tendens til, at der er høstet mindst i de parceller, der er dyrket med reduceret jordbearbejdning. Men om forskellen er signifikant må vise sig, når der er blevet lavet statistik på udbyttedataerne.

Høsten i Birkelse, JB 10

Høst af vinterhvede ved JSJ-agro i Birkelse 2022

Hos JSJ-Agro i Birkelse faldt der en del regn i løbet af august, og med mere end 4.000 hektar i drift var der travlt, når der var ophold i regnen. De nåede dog at høste hveden den 15. august, hvor der havde været et par dages ophold i regnen. 

I forsøgsparcellerne i Birkelse blev der høstet meget ens udbytter uden en nævneværdig forskel. Der blev af forsøgsmejetærskeren målt følgende udbytter: 

  • Traditionel jordbearbejdning: 103,1 hkg pr. ha
  • Reduceret jordbearbejdning: 104,7 hkg pr. ha
  • Conservation Agriculture: 102,2 hkg pr. ha

Høsten i Slagelse, JB 6

Høst Slagelse

Slagelse var den lokalitet, hvor der er blevet høstet de største udbytter, og igen uden de store forskelle mellem systemerne. Høsten var tør og let, og forsøgsmejetærskeren målte under høsten d. 10. august følgende udbytter:

  • Traditionel jordbearbejdning: 121,6 hkg pr. ha
  • Reduceret jordbearbejdning: 123,5 hkg pr. ha
  • Conservation Agriculture: 124,8 hkg pr. ha

Det ser ud til, at Conservation Agriculture og Reduceret jordbearbejdning har preformet en smule bedre end traditionel jordbearbejdning. Men om forskellen er signifikant her må også vise sig senere, når der er blevet lavet statistik på alle udbyttedataerne.

Hvordan er udbytterne blevet målt?

play_circle
Høst af forsøget GRObund i Birkelse 2022

Når udbytterne måles i forsøgsparcellerne, foregår det med en forsøgsmejetærsker. Inden forsøgsmejetærskeren kan komme til parcellerne, skal de skæres fri, hvilket gøres ved, at landmændene med deres egne mejetærskere høster de dele af marken, der ligger rundt om og imellem forsøgsparcellerne. Når forsøgsparcellerne er skåret fri, høstes dele af parcellerne med forsøgsmejetærskeren, der præcist måler udbytterne for hver enkel parcel, og til sidst høstes resten af parcellen med landmandens egen mejetærsker, hvilket ses i videoen nedenfor. 

Skrevet af

Mathias Næsby - Syngenta
Mathias Næsby
perm_identity
Syngenta