You are here

Aphanomyces

Aphanomyces cochlioides

Aphanomyces cochlioides er en fugtelskende svamp, som kan angribe roeplanter både på hjertebladsstadiet og senere i vækstsæsonen. Risikoen er størst ved temperaturer over 15°C. Vand er en forudsætning for at svampen skal kunne angribe eftersom Aphanomyces inficerer ved hjælp af svømmende zoosporer. Fra en enkelt angrebet plante kan der dannes 50 000 nye zoosporer, som kan svømme videre og inficere nye planter. Planterne bliver sorte fra roden, undertiden helt op til hjertebladene og de vælter let.

Når Aphanomyces angriber store rødder udvikles der råd enten i spidsen eller som hulrum i roens midte. Som roeavler er det ikke altid let at se de sene angreb eftersom blade og nakke sjældent er påvirkede. En indikation på at et lettere angreb er forekommet kan vise sig som en forøget jord procent ved leverans til sukker fabrikken. Store nedbørsmængder kan forstærke angrebene af Aphanomyces betydeligt. Syngenta har sorter med god Aphanomyces resistens.

Indflydelse ved lagring

Forskellige studier har vist at Aphanomyces inficerede roer har lavere sukker koncentration ved høst end sunde roer. inficerede roer har forøget nedbrydning af sukker under lagring eftersom roerne har en forøget respiration. I sunde roer tabes 15% af det udvindingbare sukker under 100 dages lagring. I kraftigt angrebne roer var tabet 43% hvilket er 2.8 gange mere end i de sunde roer. Dette viser hvor vigtigt det er at dyrke tolerante sorter ikke bare for at få en god afkastning, men også for at få så lidt tab som muligt under lagring.

Roeplante med sort rod

Rodbrand forårsaget af
Aphanomyces cochlioides

Stor roe med angreb

Aphanomyces cochlioides på stor roe

Hvad kan jeg gøre for at forebygge?

  • Tag jordprøver og analysere for forekomst og infektionsgrad af Aphanomyces
  • Ha god dræning af marken, det er ugunstigt for svampen som behøver fugtige forhold
  • Et højt pH og frie kalcium joner >250 mg/100 g reducerer risikoen for infektion af Aphanomyces zoosporer
  • Brug fungicid behandlet frø. Det giver en vis grad af beskyttelse under fremspiringsperioden og under de følgende uger
  • Tidlig såning anbefales for at formindske problemer med rodbrand
  • Følge et godt sædskifte på mindst 4 år, eftersom svampen overlever på planterester i jorden.
  • Undgå vanding hvis der er risiko for infektion
  • Vælg sorter med god tolerance