Gør klar til etablering af kartofler

Nyhed - Plantebeskyttelse
Lægning kartofler

Startskuddet til sortering og etablering af dette års kartofler har lydt. I den forbindelse er bejdsning af kartofler mod rodfiltsvamp og andre sygdomme yderst vigtigt. Det er nu kun muligt at udføre som vådbejdsning. Hvis du vælger at bejdse med Maxim 100 FS, høster du flere fordele på én gang. Du:

  • Anvender det mest skånsomme middel at arbejde med og med flest effekter
  • Sikrer de bedste fremspiringsbetingelser
  • Øger stivelsesprocenten
  • Får bedre skin-finish

Løsningen er at vælge produktet Maxim 100 FS til bejdsning af dine kartofler, hvor du opnår en række fordele: Udover særdels god effekt på rodfiltsvamp og sølvskurv er der i forsøg opnået fine resultater på udsædsbåren black dot, phoma og almindelig skurv.

Måske endnu vigtigere er midlets skånsomhed over dig, der bruger produktet - der er ingen lugtgener eller irritation ved brug. Det giver et sikkert arbejdsmiljø. Derfor er Maxim 100 FS oplagt til både rullebordsbejdsning og på selve læggeren.

Anbefaling:

Den maksimal tilladte dosering af Maxim 100 FS er 1,375 L/ha ved en max udsædsmængde svarende til 5,5 t/ha

Udsædsmængde i tons/ha

Dosering af Maxim 100 FS

2,5

0,652 l/ha

3,5

0,875 l/ha

4,5

1,125 l/ha

5,5

1,375 l/ha

 

 

 

 

 

 

 

Bejdsning på lægger

Lægger: 0,25 l Maxim 100 FS/ton + 60-100 l vand pr hektar 

Blandes der med flydende gødning tilrådes højeste vandmængde for bedst mulig opløsning.

Ved bejdsning med flydende bejdsemiddel på læggeren, sprøjter man midlet fortyndet i vand på knoldene, når de falder ned i jorden med to modstående dyser.

Bejdsning på rullebord

Rullebord: 0,25 l Maxim 100 FS/ton + 0,75 l vand pr. ton kartofler. 

Modsat behandling ved lægning, skal du bruge så lidt vand som muligt, hvis du påfører bejdsemidlet på rullebord.

Om du anvender rullebord uger eller måneder inden lægning eller bejdsningen foretages umiddelbart inden lægning (indendørs eller udendørs), skal kartoflerne tørre op hurtigst muligt for at minimere risikoen for opformering af sygdomme som eksempelvis fusarium.