En fælles indsats har giver pote!

Nyhed - Plantebeskyttelse
Kartoffel dyrkning

Mogens har i denne video samlet op på kartoffelsæsonen - se med herunder

Sæsonen 2023 har været enormt påvirket af klimatiske forhold, og det har haft betydning for kartoffelavlen, både hvad angår udbytter og optag – en fællesindsats, vi kan være stolte af!

Efter at kartoflerne var lagt, oplevede vi en meget tør periode, som strakte sig helt ind i juni måned. Det har betydet, at kartoffelskimmelen udviklede sig langsommere, end vi plejer at se i et normalt år.

Men efter den tørre periode kom regnen, og den fik vi rigtig meget af. Sammen med det varme vejr betød det, at kartoffelskimmelen alligevel fik gode vilkår for at sprede sig. Det har haft betydning for den strategi, vi har lagt i forhold til at bekæmpe skimmel.

Effektiv resistensstrategi

Vi er klar over, at året i år har været udfordrende for kartoffelavlerne, idet vi har fået færre aktive stoffer at vælge imellem. Det har til gengæld gjort, at vi har lært, at blandinger virker godt og udgør en effektiv antiresistensstrategi.

En af grundene til, at strategien har fungeret godt, er den gode kommunikation med både virksomheder, universiteter, SEGES og landmændene. Sammen er det lykkedes os at komme udfordringerne med resistens i kartoffelskimmel i møde - stik imod alle odds. 

De nye metoder har gjort det udfordrende for den enkelte landmand at skulle omstille sig fra at bruge enkeltprodukter til at bruge blandinger. Det har også betydet, at det er blevet dyrere for landmanden at bekæmpe kartoffelskimmel i år. 

God høst trods udfordringer

Derfor er det glædeligt, at høsten 2023 har givet fornuftige udbytter med en god stivelsesprocent. Men vi ved også godt, at det har været ekstremt svært at høste de sidste kartofler på grund af den store mængde nedbør.

Når vi ser tilbage på hele året, mener vi, at kartoffelåret 2023 har været bedre, end vi havde forventet. Der skal også lyde en stor ros til de danske kartoffelavlere, som virkelig har stået sammen for at få det hele til at lykkes.

I fremtiden forventer vi, at fortsætte med blandingsstrategier, inkorporere nye muligheder hen ad vejen og blive bedre til at lægge resistente sorter i jorden.

Kartoffel dyrkning
1132x637_kartoffel_dyrkning.jpg