Årets kartoffelsæson går nu på hæld

Nyhed - Plantebeskyttelse

At det danske vejr kan være lunefuldt, har vi især oplevet i sæsonen 2022 – hvor vi i efteråret de fleste steder har oplevet gunstige forhold til optag af kartoflerne, har sæsonen ellers fra dens begyndelse skabt frustrationer mange steder.

Det kolde forår skabte bekymrede miner hos mange, fordi frygten for jordbårne sygdomme vokser når fremspiringen forlænges. Vi fik derfor mange steder fuld valuta for bejdsemidlerne, til at beskytte kartoflen fra perioden mellem etablering og fremspiring. Sørgede du for en god ensartet bejdsning har dine kartofler været godt beskyttet og kunne stå imod de gunstige forhold for sygdomsangreb.

Husk derfor til den kommende sæson:

 • Få bejdset dine læggekartofler.
 • Vælg det mest effektive bejdsemiddel, så du undgår at skulle bruge additiver.
 • Ved bejdsning på lægger, at sikre dig det rette dysevalg.
 • Ved bejdsning på rullebord, reduceres vandmængde/bejdsemiddel i forholdet 1:1, så du sikrer komplet dækning af kartoflerne uden for megen sygdomsspredning.

Så kom varmen og tørken

Byger der kommer og går- dét er den danske sommer. Allerede fra juni bød vejret på høje temperaturer – og med meget lokalt spredt nedbør. Det har betydet lokal tørke, og nogle har været mere afhængige af at vande end andre. Det har været en kostbar affære særligt et år som det netop overståede, hvor energi har været dyrere end normalt.

En af de løsninger og værktøjer, der kan hjælpe i en tør sæson, er biostimulanter, der vinder mere og mere indpas hos landets kartoffelavlere. Vi har flere steder set rigtig gode resultater med brug af Quantis, der netop understøtter afgrødernes evne til at stå imod tørke og varmestress – især i de kritiske vækstfaser.

Overvej derfor til næste sæson biostimulanter, hvis :

 • Du vil forsikre dine afgrøder mod ujævne sæsoners skiftende vejrforhold.
 • Du vil sikre kartoflerne under knoldsætning og knoldudviklingen.
 • Du vil øge dine chancer for optimalt udbytte ved nemt at tilføje biologiske produkter til din eksisterende sprøjteplan.

Vi skal værne om vores aktivstoffer mod sygdomme

Der har været gode forhold til at komme ud og behandle markerne mod svampesygdomme – og behovet har været stort. Nye mutationer har gjort indtog på de danske kartoffelmarker og skimmelangrebene har været forholdsvis store i perioder. Vi har generelt formået at holde smittetrykket nede ved brug af et varieret behandlingsprogram – men det er vigtigt, at vi fortsat husker at forebygge fremtidige resistens udfordringer.

Vi skal til at lære at blive bedre til at bruge blandinger og veksle mellem produkter og aktivstoffer, og du bør bruge de værktøjer, du over en bred kam har til rådighed. På den måde beskytter du de mest effektive midler mod fremtidige resistensudfordringer. Vi skal passe på hinanden og de få aktivstoffer, vi pt. har til rådighed.

Sørg derfor for at:

 • Lægge en effektiv strategi med din rådgiver og få overblik over dine værktøjer
 • Begrænse sprøjtninger til det nødvendige- og overveje resistente sorter i større grad
 • Skifte mellem middeltyper og aktivstoffer, samt anvendelse af blandinger med forskellig virkemekanisme.
 • Vurdere dit starttidspunkt i forhold til sædskifte og udvikling.

Få gode råd til dyrkning af dine kartoffelmarker - læs mere her