Det er tid til efterårets effektive ukrudtsbekæmpelse

Nyhed - Plantebeskyttelse
Når rækkerne står tydeligt er det tid til efterårets ukrudtsbekæmpelse

Med den rette ukrudtsbekæmpelse er du godt i gang med at skabe de bedste betingelser for en god etablering. Dine afgrøder skal have minimal konkurrence om vand og næringsstoffer og samtidig er det nemmere at bekæmpe græsser, når de er små.

Det skyldes ikke mindst de resistente græsukrudter, der kræver maksimal effekt. Udbringningstidspunkt og korrekt dosering af eksempelvis prosulfocarb er derfor afgørende. Derfor skal du altid sørge for at:

 • Vælge det mest effektive produkt
 • Minimere afdrift mest muligt
 • Have styr på den korrekte sprøjteteknik
 • Sprøjte på det korrekte tidspunkt

Det effektive middel mod græsser

Prosulfocarb er et vigtigt aktivstof i bekæmpelsen af græsukrudterne. Især gennem brugen af BOXER kan du opnå god effekt mod rajgræsser, rævehale, vindaks, væselhale og enårig rapgræs. Med korrekt dosering og timing kan du ligeledes forebygge resistensudviklingen i græsukrudterne.

Læg mærke til, at vi til i år har opdateret vores anbefalinger til dosering af BOXER.

Minimering af afdrift

Med jordvirkende ukrudtsmidler, der indeholder prosulfocarb, er det et lovkrav, at man anvender dyser og sprøjteteknik, som giver mindst 75 % afdriftsreduktion gennem:

 • Korrekt udbringning
 • Optimalt dysevalg i forhold til eksempelvis vindforhold

Vi anbefaler dog at du bruger 90 % afdriftsreducerende dyser, for at minimere miljøpåvirkningen og maksimere din effekt af midlet. Har du naboer, der dyrker frugt eller grøntsager, der skal høstes i efteråret, bør du være ekstra opmærksom. Indgå gerne i dialog med dine naboer om optimalt sprøjtetidspunkt.

For at minimere risiko for afdrift og fordampning skal du følge de anvisninger som SEGES & Syngenta i fællesskab har udarbejdet.

God sprøjteteknik

Ud over det korrekte dysevalg skal du også sikre dig, at du har det korrekte blandingsforhold. Sørg for at øge vandmængden til mere end 200 l/ha, for at andelen af store dråber bliver så stor som mulig.  Derudover bør du:

 • Køre maksimalt 6-8 km/t
 • Have en bomhøjde på max 50 cm
 • Sænke hastigheden yderligere ved kørsel i kant

Optimal timing

Det optimale sprøjtetidspunkt er afgørende, fordi vind- og vejrforhold har indvirkning på afdrift og dermed også effekt. Den bedste sprøjteteknik kan ikke gøre op for dårligt vejr. Derfor skal du være opmærksom på, at du har:

 • Fugtig jordoverflade
 • En middeltemperatur på under 15 grader (Der må maksimalt være 18°C midt på dagen)
 • Vindstyrke på maksimalt 2-4 m/s
 • Vindretning væk fra grøntsags- og frugtproduktion

Dine vind- og vejrforhold vil være unikke for din marks lokation. Du kan med fordel finde hjælp fra digitale værktøjer såsom Spray Assist. Spray Assist er en app, der kan vejlede om optimalt sprøjtetidspunkt ud fra dine lokale informationer.

Du får den bedste effekt af prosulfocarb, når græsserne er på vej op igennem jordoverfladen ved stadie 10-11. Og det er vigtigt for effekten at du finder det helt optimale tidspunkt i udbringning af BOXER. Har du problemer med græsukrudt anbefaler vi, at du udskyder såning. Så får du bedre mulighed for at time din brug af BOXER.