Ny godkendelse af Moddus Start/Moddevo giver dig nye muligheder i kampen mod lejesæd

Nyhed - Plantebeskyttelse
Moddus Start

Det er med stor glæde, at Syngenta Nordics nu kan annoncere, at MODDUS Start/MODDEVO netop har fået en ny godkendelse i frøgræs og vinterhvede med mulighed for at anvende aktivstoffet Trinexapac-ethyl i doser, som er tilpasset vores ændrede klima. 

Det er en god nyhed til dig, der dyrker vinterhvede eller frøgræs, fordi den nye dosering gør det muligt at lave en effektiv splitbehandling af dine frøgræsmarker eller vinterhvede. Her får du mulighed for at behandle med en større dosis MODDUS Start tidligere på sæsonen.  

 

Du får muligheder for større samlet dosis i frøgræs 

Den nye godkendelse giver dig, som avler græsfrø, bedre mulighed for at lave tilpassede doseringer i form af effektive split-behandlinger, som er tilpasset den enkelte frøgræs-art i løbet af vækstsæsonen.  

Afgrøde 

Stadie 

Dosering 

Frøgræs 

30-49 

2 x 0,8 l/ha eller 1 x 1,2 l/ha 

Du må nu anvende en splitbehandling med to gange op til 0,8 l/ha per gang afhængig af behov, maksimalt 1,6 l/ha. Ved enkelt sprøjtning er maks dosis 1,2 l/ha. Det vil betyde en mere sikker dyrkning af arter som f.eks. hundegræs, bakkesvingel og tetraploide fodertyper af rajgræs. Godkendelsen i frøgræs gælder fra vækststadie 30-49. 

Den nye dosering giver dig således mulighed for at lave en tidlig og effektiv behandling af dit frøgræs med en højere dosis af MODDUS Start. Herefter kan du vente og observere, om der er behov for en anden behandling senere på sæsonen. 

 

Nye muligheder i vinterhvede 

I vinterhvede kan der være behov for at tilpasse doseringen af MODDUS Start/MODDEVO til to målrettede split-doseringer. På den måde opnås en skånsom og sikker effekt på både strålængde og tykkelse gennem hele vækstsæsonen.  

De seneste år har vi set en tendens til kraftigere regnbyger, som kan være hårde ved dine afgrøder. En højere dosis af MODDUS Start tidligere på sæsonen stiller din afgrøde bedre i kampen mod lejesæd grundet kraftig nedbør. 

Afgrøde 

Stadie 

Dosering 

Vinterhvede 

25-49 

2 x 0,3 l/ha eller 1 x 0.6 l/ha 

Den nye godkendelse giver dig mulighed for at lave to behandlinger med op til to gange 0,3 l/ha per gang - altså maksimalt 0,6 l/ha, hvilket i praksis betyder, at du kan nøjes med at kun anvende MODDUS Start / MODDEVO i din vinterhvede. Godkendelsen i vinterhvede gælder allerede fra vækst-stadie 25-49. 

 

Godkendelse i øvrige kornafgrøder 

I alle andre kornarter- vinterbyg, triticale, rug, vårbyg, havre og vårhvede er der ingen ændringer i forhold til eksisterende godkendelser. 

Godkendelsen gælder kun for MODDUS Start og MODDEVO. Registreringsnummeret for MODDUS Start og MODDEVO er forblevet det samme, hvilket betyder, at tidligere købte MODDUS Start og MODDEVO produkter kan bruges med de nye doser.