Danmark

You are here

Hvordan skal vi svampebekæmpe i roer fremover?

Nyhed - Plantebeskyttelse
13.08.2021
svampebehandling i sukkerroer

Hvordan bruges godkendte svampemidler i roer mest optimalt i 2021

Bekæmpelse af svampesygdomme i roer står overfor store ændringer. Med Opera som har sidste anvendelse i år, må der ses på alternative løsninger.

Amistar Gold er godkendt til én behandling pr. sæson med maksimalt 1L/ha. 

Miljøstyrelsen har godkendt Comet Pro til mindre anvendelse i bederoer gældende for sæson 2021. Det giver mulighed for kombination af Amistar Gold og Comet Pro i behandlingsprogram.

På baggrund af svenske forsøg fra 2020, kan to behandlinger med 0,3L Comet Pro sammenlignes med Amistar Gold  i første behandling efterfulgt af Comet Pro. Her henvises til sammenligning af behandling 2 med behandling 4 og 5 i forsøgsplan forneden. Resultaterne viser samme, tenderende til bedre, resultater ved kombination af de to produkter, både når det gælder udbytte og sygdomsbekæmpelse.

Ved brug af begge produkter gennem en sæson tilføjes en resistens strategi, da Amistar Gold indeholder aktivstoffer fra to forskellige middelgrupper; strobilurin og triazol.

I den indeværende sæson anbefaler Syngenta derfor som udgangspunkt følgende strategi:

T1: 0,5 – 0,75 L Amistar Gold pr. hektar
T2: 0,3L Comet Pro pr. Hektar

Hvis T1 behandling allerede er foretaget med enten Opera eller Comet Pro kan Amistar Gold flyttes til T2 behandling:
T1: 0,3-0,6L Comet Pro/0,25-0,5L Opera pr. hektar
T2: 0,5-0,75L Amistar Gold pr. hektar

Sæson 2022

Det er endnu uklart hvilke midler som vil være til rådighed i sæson 2022, men det eneste produkt vi med sikkerhed kan sige vil være på markedet er Amistar Gold. Syngenta har søgt om ændret godkendelse til to behandlinger med maksimalt 1L/ha. Det vil give fleksibilitet i brug og mulighed for at dække de vigtigste behandlinger i løbet af en sæson. Vi vil følge udviklingen nøje og opdatere vores anbefalinger i forhold til mulighederne.

 

 

 

Forsøgsplan NBR Sverige 2020, 4 forsøg

Her henvises til sammenligning af behandling 2 med behandling 4 og 5 i forsøgsplan. Resultaterne forneden viser samme, tenderende til bedre, resultater ved kombination af de 2 produkter, både når det gælder udbytte og sygdomsbekæmpelse.

Forsøgsplan NBR Sverige 2020, 4 forsøg

Led

T1 - Ved begyndende angreb

l/ha

T2 - 2-3 uger efter T1

l/ha

T3 - 3 uger efter T2

l/ha 

1Ubehandlet  
20,3  Comet Pro0,3 Comet Pro 
30,6 Comet Pro0,6 Comet Pro 
40,5 Amistar Gold0,3 Comet Pro 
51 Amistar Gold0,6 Comet Pro 
60,25 Comet Pro + 0,8 Propulse0,25 Comet Pro + 0,8 Propulse 
71 Amistar Gold0,6 Comet Pro0,6  Comet Pro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: NBR

 

 

 

 

 

Amistar Gold, rod, t/ha, 4 forsøg

LSD 2,3                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Amistar Gold, sukker, t/ha, 4 forsøg

LSD 0,4                                                                                                                                                                                                                                                                      

Amistar Gold, Sygdomme, t/ha, 4 forsøg

 LSD Meldug 4, Rust 4, Ramularia 7, Cercospora 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

NBR, Sverige 2020