You are here

Actual majs logobar

Actual

Last updated:
19.01.2021
Afgrøde: 

Majs

Tidlighed: 
Middeltidlig - FAO 180

Actual er en stærk sort. Det er en særdeles lovende sort med meget højt udbyttepotentiale og en rigtig god kombination af energi- og stivelsesudbytte kombineret med høj fordøjelighed.

Actual er en middeltidlig sort (FAO 180), med stærk stængel, middel plantehøjde og med lav kolbesætning. Sorten tilhører gruppen af Stay Green sorter, som udmærker sig ved høj plantesundhed og høj produktion

 • Middeltidlig stay-green type
 • Særdeles god ensilagekvalitet
  • Høj cellevægsfordøjelighed (FK NDF)
  • Højt energi-indhold (MJ pr. kg tørstof)
  • Højt stivelses-indhold
 • God balance mellem energi- og stivelsesindhold
 • God standfasthed - stærk stængel, middel plantehøjde og en lav kolbesætning.
 • Høj sygdomsresistens
 • Kan dyrkes i hele landet

Actual, 2017-2020, 25 forsøg

 Actual (varmt)Actual (koldt)Sortsblanding  (varmt)Sortsblanding (koldt)
Udbytte NEL 20 fht96101100100
Stivelsesudbytte, fht98102100100
Afgrødeenheder, NEL 20 pr ha149,8131,9155,8131,3
Tørstof %34,529,834,230,2
FK NDF69,570,269,169,8
Energiindhold, NEL MJ pr. kg. tørstof6,456,376,426,37
Stivelse, % i tørstof33,930,133,129,6
Antal forsøg14111411

Kilde: www.sortinfo.dk/ oversigt for majshelsæd (sorter i Landsforsøg  2017-2020)