You are here

SY Karthoun

Last updated:
06.10.2020
Afgrøde: 

Majs

Tidlighed: 
Middeltidlig - FAO 180

SY Karthoun er en single cross hybrid i det middeltidlige segment (FAO 180), der udmærker sig ved et meget højt tørstofudbytte og en god tidlighed (højt tørstofindhold). På grund af sin tidlighed, kan SY Karthoun fint dyrkes på både de varme og kølige lokaliteter.

  • Anbefales til biogasproduktion
  • Meget højt tørstofudbytte per ha.
  • Udmærker sig ved tidlig modenhed af kolber
  • Kraftige planter med god standfasthed
  • Dyrkningssikker sort i det middeltidlige segment
  • Stærk sort på både kolde og varme lokaliteter 

SY Karthoun, 2016-2019, 26 forsøg

 SY Karthoun (varmt)SY Karthoun (koldt)Sortsblanding (varmt)Sortsblanding (koldt)
Udbytte NEL 20 fht101100100100
Stivelsesudbytte9698100100
Afgrødeenheder, NEL 20 pr ha158133,5156,4133,4
Tørstof %35,530,834,930,9
FK NDF67,267,668,469,5
Energiindhold, NEL MJ pr. kg. tørstof6,276,216,46,39
Antal forsøg15111511

Kilde: www.sortinfo.dk/ oversigt for majshelsæd (sorter i Landsforsøg 2016-2019) 

Forhandler

DLG