You are here

SY Nordicstar er en single-cross hybrid i det middel-tidlige segment (FAO 180-190). 

SY Nordicstar er en tidlig og sund sort med et meget højt energiudbytte af god kvalitet. Der er en rigtig god fordeling mellem cellevægge og stivesesindhold grundet sortens høje kolbeandel.

  • Stærk stængel og meget sund sort som sikrer produktion hele sæsonen (Stay Green). 
  • Meget høje stivelsesudbytter og højt tørstofindhold
  • Hurtig etablering og tidlig indlejring af stivelse
  • Passer ind på alle kvægbrugstyper.
  • I senere sæsoner har SY Nordicstar fordel af et højere tørstofindhold og bedre ensilagekvalitet end senere sorter. 

SY Nordicstar forhandles af Danish Agro, Vestjyllands Andel, Hedegaard m. fl.

Download SY Nordicstar produktblad

  SY Nordicstar SY Nordicstar (varm) SY Nordicstar (kold) Blanding
Udbytte NEL 20 Fht 101 102 98 100
Stivelsesudbytte 107 122 104 100
Afgrødeenheder, NEL 20 pr ha 136 142 128 135
Tørstof % 33,9 35,9 31,7 31,7
FK NDF 57,4 56,5 57,7 57,9
Energiindhold, NEL 6,0 6,0 6,0 6,0
Antal forsøg 23 13 10 23

Kilde: www.sortinfo.dk/ oversigt for majshelsæd (sorter i Landsforsøg 2013 - 2016) 

Lone Bertelsen fra Frøholm fortæller om NordicStar

SY Karthoun

SY Karthoun

En tidlig sort til både varme og kølige lokaliteter

SY Rotango

SY Rotango

Høj kvalitet på alle parametre - særligt på varmere lokaliteter

SY Milkytop

Giver mere mælk! Højeste udbyttepotentiale og optimal foderværdi