You are here

Share page with AddThis
SY Actual majs sort logobanner

SY Actual - Ny stærk majssort

SY Actual er en ny stærk sort. Det er en særdeles lovende sort med meget højt udbyttepotentiale og en rigtig god kombination af energi- og stivelsesudbytte kombineret med høj fordøjelighed.

I forsøgene i 2016 og 2017 fra både Værdiafprøvningen og fra Landsforsøgene, har SY Actual klaret sig særdeles godt og ligger blandt de bedste sorter

SY Actual er en tidlig sort (FAO 190), med stærk stængel, middel plantehøjde og med lav kolbesætning. Sorten tilhører gruppen af Stay Green sorter, som udmærker sig ved høj plantesundhed og høj produktion

• SY Actual er en tidlig single cross hybrid, med meget højt udbytte og særdeles god ensilagekvalitet
• God balance mellem det høje energi- og stivelsesindhold i planten og en meget høj cellefordøjelighed
• Kan dyrkes i hele landet og har udmærker sig ved meget høje udbytter også på køligere lokaliteter
• Stay green type med stærk stængel, middel plantehøjde og en lav kolbesætning.
• God sygdomsresistens

SY Actual forhandles af:

DLG

Mogens præsenterer SY Actual

Klik på video herunder for at se kort præsentation af SY Actual - den afspilles her på siden

Danmarkskort med graduering fra koldt til varmt

SY Actual, 2017, 7 forsøg, FUT

 SY Actual (varmt)SY Actual (koldt)Sortsblanding
Udbytte NEL 20 Fht103104100
Stivelsesudbytte105102100
Afgrødeenheder, NEL 20 pr ha146,8115,5129,4
Tørstof %31,127,430,4
FK NDF56,15857
Energiindhold, NEL5,95,785,83
Antal forsøg437

Kilde: www.sortinfo.dk/ oversigt for majshelsæd (sorter i Landsforsøg 2017) 

SY Skandik majssort logo

SY Skandik

Ny højtydende sort til helsæd

SY Milkytop

Sorten, der giver topudbytte år efter år

SY Nordicstar

Middeltidlig sort med et højt stivelsesudbytte og udbyttepotentiale

SY Karthoun

SY Karthoun

Dyrkningssikker sort med højt tørstofudbytte

SY Rotango

SY Rotango

Høj kvalitet på alle parametre - særligt på varmere lokaliteter