InSpire - planlæg din vækstregulering

Hvordan bruger du InSpire til at planlægge din vækstregulering

Få hjælp til vækstregulering af dine hvedemarker med InSpire - det første digitale planlægningsværktøj til vækstregulering.

Indsæt de værdier og oplysninger, som afspejler din hvedemark og tryk "beregn" for at få vores anbefalinger til eventuel vækstregulering i din mark.

Bemærk, at der kommer tre mulige løsningsforslag, som hver gælder for det vækstperiode som afgrøden befinder sig i indtil modning.
Forslagene er opdelt efter 3 perioder i inddelt i hhv. T0, T1 & T2.

Det er muligt at få tilsendt resultatet til din mail adresse - vi gemmer ikke din mail og anvender den kun til fremsendelse af dit resultat.

Anbefalinger fra InSpire værktøjet er vejledende - risiko for lejesæd bør altid bedømmes i den aktuelle mark inden anvendelse af vækstreguleringsmidler. Behandling skal kun ske på afgrøder i god vækst. Tænk på, at det er bedre at lave splitbehandlinger med 3-4 ugers mellemrum end anvendelse af for høje doser under dårlige forhold. Vækstregulering bør altid ske på afgrøder som er uden stress-symptomer som tørke, udsigt til nattefrost eller næringsstofmangel. Syngenta påtager sig intet ansvar for resultaterne af din brug af InSpire. Læs altid etiketten og anbefalingerne for korrekt anvendelse.

Her finder du en forklaring for behandlingstidspunkterne T0, T1 & T2/udviklingsstadier.

T0, T1 og T2 står for tre forskellige udviklingstrin i afgrødens udviklingsstadier. Se forklaring på BBCH skalaen her: 

 • T0 = Busknings-stadiet, BBCH 21-29
 • T1 = Begyndende strækning BBCH 30-34
 • T2 = Sen strækning BBCH 37-39
Vækststadier

InSpire - hjælp til vækstregulering i dine hvedemarker

I løbet af vækstsæsonen udsættes din afgrøde for mange påvirkninger. Hårdt vejr (regn og blæst) øger risikoen for lejesæd og strånedknækning. Jo bedre rustet afgrøden er, desto større mulighed for en god afgrøde og en høj dyrkningssikkerhed.

InSpire værktøjet tager hensyn til følgende parametre:

 • Hvedesort
 • Hvilket område markerne ligger 
 • Såtidspunkt
 • Udbytteforventning
 • Vækststadie
 • Jordtype
 • Afgrødens tilstand:
  • Er afgrøden stresset ?
  • Er marken vandmættet ?
  • Er der tørkestress ?
  • Er der næringsstofmangel ?
Vækstregulering top banner

Vækstregulering - hvordan gør du?

Læs mere om vækstregulering

GAI eller Green Area Index

GAI eller Green Area Index, er et indeks for afgrødens biomasse. GAI defineres som det totale areal af blade og stængler pr m2 som de gror på. For eksempel svarer et GAI 1,5 til, at biomassen er større end det areal, som den er etableret på. Er jorden delvis bar dækker afgrøden eksempelvis et på GAI 0.2-0,3 mens GAI > 2  repræsenterer en kraftig afgrøde.

GAI 0,5

GAI 0,5 - en tynd afgrøde

GAI 0,9

GAI 0,9 - En middel-tæt afgrøde

GAI 1,4

GAI 1,4 - en tæt afgrøde

GAI 2,0

GAI 2,0 - en meget kraftig afgrøde

Billederne er fra "Wheat Growth Guide" af AHDB Cereals & Oilseeds, 2018

Minimer afdrift med den rette sprøjteteknik

Minimer afdrift

Læs mere om hvordan du bedst minimerer afdrift

Billede af forside på guiden - kunsten at vækstregulere

Vækstregulering - din guide

Hvornår og hvorfor skal du vækstregulere - læs mere i vores guide

We love seeds logo

Syngenta har også fokus på udsæd

Udsæden giver grundlaget for vækst

Vinterhvedesorten Graham

Vinterhvede

Læs mere om vinterhvede og vores sorter

Vores produkter til vækstregulering

Sonis logo
Vækstregulering
250 g/l (25,5% w/w)
Trinexapac-ethyl
Emulgerbart koncentrat
Læs mere
chevron_left
chevron_right