VIXERAN - den naturlige kvælstofkilde

Nyhed - Biologiske midler
Vixeran biostimulant

VIXERAN er et unik produkt, der fikserer frit kvælstof fra luften, og gør det tilgængeligt for plantens blade og rødder ved behov.

Hvad er VIXERAN?

VIXERAN er en biostimulant, der er designet til at fiksere kvælstof fra luften og gøre det tilgængeligt for afgrøden. Vixeran anvendes for at øge udbyttet, eller for at fastholde højt udbytte med reduceret kvælstoftildeling.

Hvordan virker VIXERAN?

VIXERAN er baseret på bakteriestammen Azotobakter salinestris (CECT 9690)

Når bakterien kommer i kontakt med fugt fra jord og planter, aktiveres den og kolonisere både blade og rødder. Bakterien former en biofilm på planten, der yder beskyttelse imens bakterien udvikler sig og formerer sig.

Bakterien optager kvælstof fra luften og giver planten en kontinuerlig tilførsel af kvælstof gennem hele vækstsæsonen. Giver mulighed for at reducere kvælstofmængden i gødning.

  • Dokumenteret effekt i lokale forsøg
  • Blandbar med mange planteværnsmidler
  • Godkendt til alle afgrøder