Testresultater: Sådan får du den bedste kartoffelstrategi i 2024

Nyhed - Biologiske midler
Biostimulanter i kartofler

Her kan du blive klogere på, hvordan du skal lægge en passende strategi for dine kartofler i 2024. Vi kommer både omkring de seneste testresultater fra 2023 for skimmelstrategier og biostimulanten QUANTIS.

Testresultaterne for 2023 viser, at når vi målretter de tilgængelige midler, er der gevinst at hente. Det gælder både, når vi taler en opdateret skimmelstrategi såvel som brug af biostimulanter til at booste væksten. Både resistens og ekstreme vejrforhold prægede 2023 – men testresultaterne viser, at du ved at bruge midlerne på passende vis, kan hente merudbytter. 

Nye testresultater: Blanding og alternering af midler virker

Sæsonen i 2023 viste, at blanding af forskellige midler var den rigtige strategi i kampen mod kartoffelskimmel, omend denne strategi er mere omkostningsfuld end kun at køre med ét middel. Det er vigtigt at komme resistens udfordringerne til livs – og resultaterne viser, at det er den mest effektive måde at bekæmpe skimmel på. 

På grafen herunder ser du de seneste testresultater for, hvor hyppig forekomsten af skimmel er ved henholdsvis behandling med enkeltmidler, blanding af to midler og til sidst strategier med blanding og alternering af forskellige virkemekanismer.

På grafen ser du, hvor effektivt henholdsvis enkeltmidler, blandinger og alternering af midler virker imod kartoffelskimmel.

Årets testresultater peger altså tydeligt på, at blanding og alternering mellem forskellige virkemekanismer også i det lange løb vil vise sig som en fornuftig strategi i kampen mod skimmel og resistens.

 Anbefalinger til bekæmpelse af skimmel: 

  • Brug blandinger der indeholder to aktivstoffer med forskellige virkemekanismer overfor skimmel. 
  • Skift mellem blandinger hver gang. Tænk hele sæsonen igennem inden hver behandling, og overvej det bedste tidspunkt for at opnå optimal effekt af den pågældende blanding. 
  • Følg varsling om skimmel og hold øje med vejrudsigten og risiko for skimmelfavorabelt vejr. 

QUANTIS viser god effekt mod stress 

Data fra flere forsøg med biostimulanten QUANTIS, viser, at behandling med biostimulanten ved begyndende knolddannelse har en positiv effekt på udbyttet af dine kartofler. 

På baggrund af 16 forsøg fra 2022-2023 har 1-2 behandlinger med QUANTIS fra begyndende knolddannelse samt før varmestress vist sig at generere et gennemsnitligt merudbytte på 1,8 tons pr. hektar i forhold til ubehandlede kartoffelplanter, og enkelte forsøg, der viser op imod 5 tons pr. hektar. 

Det svarer til en merværdi for kartofler på: 

  • En bruttoværdi på 1.300 kr/ha. (v. 3,70 kr/kg.) for stivelseskartofler 
  • En bruttoværdi på 2.700 kr/ha. (v. 1,50 kr/kg.) for spisekartofler.

 

På grafen ser du udfaldet af 16 tests, hvor der er behandlet med QUANTIS efter anbefalingerne ved begyndende knolddannelse og før varmestress. De 1,8 tons merudbytte per hektar er et gennemsnit af de 16 tests.

På grafen ser du udfaldet af 16 tests, hvor der er behandlet med QUANTIS efter anbefalingerne ved begyndende knolddannelse og før varmestress. De 1,8 tons merudbytte per hektar er et gennemsnit af de 16 tests. 

Forebyg stress med QUANTIS 

Kartoffelproduktion handler i høj grad om optimering. Med de seneste års mere uforudsigelige vejr, er det vigtigere end nogensinde før at sikre sine afgrøder mod elementerne. 

Det kan gå ud over kvaliteten og udbyttet i dine kartofler, hvis dine planter ikke er optimalt beskyttet mod stress ved begyndende knolddannelse, eller når temperaturen stiger til omkring 25 grader eller derover og her har QUANTIS vist sig at være effektiv. 

Biostimulanten QUANTIS virker ved at forstærke de biologiske processer i dine planter, som i forvejen kæmper mod abiotisk stress.