Første erfaringer med kvælstoffikserende bakterier

Nyhed - Biologiske midler
Syngenta Innovators i mark behandlet med VIXERAN

Kvælstof er det vigtigste næringsstof, du som landmand skal tildele dine afgrøder – men det er sjældent lige til. Variationer i vind, vejr og jordforhold gør, at udbyttet fra inputtet ikke altid er 1:1. 

Med biologiske midler er der opstået nye muligheder for dig og din kvælstofstrategi. Med den kvælstoffikserende bakterie VIXERAN kan du tilføre planten evnen til at udnytte naturens kvælstof, som allerede findes frit i luften.

Følg med i ny videoserie: Syngenta Biologicals Innovators 

Når nye midler bliver introduceret til markedet, kan det medføre en ændring af din eksisterende strategi. Det kan derfor være vigtigt at få inspiration fra andre om, hvorledes du bedst inddrager nye midler.  

Følg med i Syngenta Biologicals Innovators og se de første erfaringer med brugen af VIXERAN. Vi følger to landmænd, tre gange i sæsonen – fra anvendelse af VIXERAN til høst. Du får  indblik i de førstehåndserfaringer, der bliver gjort med den nye kvælstoffikserende bakterie og virkningen af den.  

Thomas Larsen, en af de to Biological innovators i vores video, har taget planteklip og kan se indikationer på effekten i årets rapsmarker: 

Vi oplever afhængigt af efterårstildelingen, altså summen af det placerede kvælstof i form af enten biogylle, slam eller kvælstof, at der er op til 0,4 kg forskel i planteklippene i markerne alt efter, om der har været sprøjtet med VIXERAN eller ej. Det svarer vel til omkring 20-25 kilo N,

fortæller driftsleder Thomas Larsen fra Holmegaard Gods.

Vil du høre om flere erfaringer med VIXERAN? Se med i Syngenta Biologicals Innovators her 

 

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

Ny måde at tænke kvælstof 

Vores atmosfære består af 78% kvælstof – en ressource, du kan udnytte ved at lade dine afgrøder danne symbioser med kvælstoffikserende bakterier. I den ideelle verden ville alle afgrøder kunne optage den perfekte mængde af kvælstof, men der er desværre mange situationer, hvor dette ikke er tilfældet. Her kan VIXERAN hjælpe på forskellen mellem det ønskede kvælstofniveau og det aktuelle.  

VIXERAN er kendetegnet ved:  

  • Naturlig kvælstoffiksering 

  • Nem at bruge og god blandbarhed 

  • VIXERAN indeholder en særlig robust bakterie, der kan modstå ydre stress forhold.  

VIXERAN er et produkt baseret på den kvælstoffikserende bakterie Azotobacter salinestris, der har en høj effektivitet i forhold til at binde kvælstof fra luften til dine planter. På den måde kan du supplere din nuværende gødskningsstrategi på en ny måde uden at gå på kompromis med udbyttet.