QUANTIS giver merudbytter i storskalaforsøg i kartofler

Nyhed - Biologiske midler
QUANTIS biostimulant

Varmen er over Danmark uden udsigt til, at den aftager foreløbigt. Det truer landets kartoffelafgrøder, der nu begynder at sætte sine knolde, som skal danne grundlaget for udbyttet.

For dit udbytteniveau er det fordelagtigt, at afgrøden sætter så mange knolde som muligt, som derfra kan vokse sig store og stivelsesholdige. Abiotisk stress fra udefrakommende faktorer kan igangsætte plantens forsvarsmekanismer, hvilket kan nedsætte tilvæksten. Dette gælder eksempelvis, når temperaturen overstiger 25 grader, hvor kartoffelplanter blandt andet udsættes for:

  • Osmotisk stress, der lukker ned for fotosyntesen.
  • Oxidativ-stress, der ophober frie radikaler, som nedbryder plantens celler og enzymer.

Da vejret kan være svært at forudse, kan du hjælpe dine afgrøder omkring knolddannelsen ved eksempelvis at anvende biostimulanten QUANTIS. Den er baseret på fermenteret melasse og består af en lettilgængelig blanding af organisk kulstof, aminosyrer, kalium og calcium, der supplerer planten på celleniveau.

Det betyder kort sagt, at afgrøden får hjælp til at modstå varmestress, der opstår i forbindelse med for høje temperaturer, så afgrøden kan bruge kræfter på den energitunge proces, det er at danne knolde.

Timing er afgørende for succes

Landmand Jan Haahr driver en bedrift nær Brande, hvor han sammenlagt dyrker 342 hektar jord, hvoraf han har kartofler på de 70 hektar. Han lavede sidste år storskalaforsøg med QUANTIS og fik et generelt merudbytte ved brugen af biostimulanten.

Jeg lavede sidste år et merudbytte på cirka 3 procent fra prøveoptagninger i de forsøgsparceller jeg havde med QUANTIS. Det var storskalaforsøg, hvor vi kørte en stribe på 24 meter i Kuras uden QUANTIS i sprøjten, hvor resten blev behandlet med QUANTIS. Vi testede resultatet ved at tage 2 gange 400 meter dobbelt rækker op, og vejede udbyttet. Her så vi et merudbytte i begge tests på både den samlede mængde stivelse og knoldmængde.

QUANTIS skal gerne tildeles før stressen rammer, hvorfor det er fordelagtigt at forsøge at time sin tildeling i afgrøden, når planten er i stadie BBCH20-40. Jan Haahr tilførte QUANTIS til sin skimmelsprøjtning i to sprøjtninger fra midten af juni.

Den svære ting med QUANTIS er timing i forhold til, hvornår planterne er stressede. Vi timede derfor tildelingen, så den rammer de tidlige udviklingsstadier ved knolddannelsen for at sikre, at afgrøden har de optimale betingelser for vækst,

fortæller Jan Haahr.

Han anvender igen i år QUANTIS med samme strategi, og denne gang på hele sit kartoffelareal til pulver- og melkartofler. Han bemærker også, at der ikke har været udfordringer med at blande det i sine skimmelsprøjtninger: ”Det løber bare igennem”, slutter Jan Haahr.