Behandle dine afgrøder med kvælstoffikserende bakterier - nu også godkendt til økologiske afgrøder.

Nyhed - Biologiske midler
Hvedemark

Biostimulant produkterne VIXERAN og NUTRIBIO N, der blev godkendt til konventionelle landmænd sidste år, er nu også godkendt til økologisk produktion og vil allerede i denne sæson kunne anvendes i vintersæd. Ved hjælp af de bakterier, der findes i de to produkter, kan afgrøden fiksere kvælstof fra luften.

Kvælstoffikserende bakterier er ikke i sig selv noget nyt. Kvælstoffikserende afgrøder er længe blevet brugt til at forbedre jordkvaliteten. Med VIXERAN/NUTRIBIO N kan de kvælstoffikserende bakterier anvendes direkte på afgrøden og gøre kvælstof tilgængeligt for plantens blade og rødder, når den vokser.

For både konventionelle og økologiske landmænd åbner dette nye muligheder for at enten erstatte eller supplere den nuværende gødningsstrategi.

Hvad indeholder VIXERAN/NUTRIBIO N?

Det er bakteriestammen Azotobacter salinestris (CECT 9690), der findes i VIXERAN/NUTRIBIO N , som optager kvælstof fra luften og giver planten en kontinuerlig tilførsel af kvælstof i hele vækstsæsonen. Bakterierne koloniserer både blade og rødder.

Er der blevet lavet nogen forsøg?

I 32 europæiske forsøg, hvor Danmark og Sverige også er inkluderet, har man kunne vise, at VIXERAN/NUTRIBIO N kan binde op til 30 kg N kg ammoniumkvælstof fra luften og gøre det tilgængeligt for planten. I fire nordiske forsøg med vinterhvede har man også kunne vise øget udbytte, selvom mængden af kvælstof er reduceret i forsøgene.

Hvordan skal det bruges?

VIXERAN/NUTRIBIO N er godkendt til alle afgrøder, men fokus ligger på vinterhvede og anden vintersæd i første omgang, men fremover også i andre afgrøder som majs, kartofler og vinterraps. Godkendelsen gælder for 50 gram pr. hektar 1 gang pr. sæson. Produktet anvendes i en almindelig marksprøjte og skal blandes med 150-200 liter vand. Det er vigtigt at vide, at pH-værdien i sprøjtevæsken ikke må være under 5, så de levende bakterier i produktet trives. Det er generelt ikke et problem, medmindre man tilsætter noget, der sænker pH-værdien.