Økologisk vårbyg

Hvad går projektet med økologisk vårbyg ud på?

I forsøgene med økologisk vårbyg testes Syngentas Laureate-sort under økologiske dyrkningsforhold. Under kultiveringen vil vi følge Laureate og vurdere, om den er egnet til at blive dyrket under disse forhold.

Laureate har vist meget stabilt og højt udbytte i de konventionelle landsforsøg de sidste 5 år og besidder samtidig mange gode agronomiske egenskaber, der gør den velegnet som økologisk forsøgsafgrøde.

I 2023 vil Laureate blive sået økologisk som en del af landsforsøgene. Vi vil vurdere sorten baseret på forskellige parametre såsom udbytte, konkurrenceevne over for ukrudt og evnen til at optage den tilførte kvælstof.

     

 

Økologisk vårbyg demo på Sydfyn

Hvad tester vi i 2023?

Her til foråret er der lagt demoareal ud, så vi kan følge sorten i storskala. 

Nogle af fordelene ved Laureate er, at den busker sig godt og passer godt til det økologiske marked. Desuden har den vist sig at have fremragende sundhed i konventionelle forsøg, hvilket afspejles i udbyttet.

Sammenlignet med andre maltbygsorter har den en stærk sygdomsprofil. Vi finder det vigtigt at undersøge denne mulighed for at kunne rådgive landmændene om de bedst egnede sorter til økologisk dyrkning og opdage nye sorter til økologisk produktion.

Følg med her på siden, hvor vi vil løbende opdatere frem til høstresultaterne sidst på sommeren.

Høstresultaterne fra 2022

I 2022 samarbejdede vi med en økologisk landmand, Jørgen Schiøttz-Christensen. Vi fik lov til at så vårbygsorten, Laureate, på hans marker for at få et større indblik i sortens muligheder som økologisk afgrøde. 

Under høsten om sommeren 2022 viste forsøgsmarken med Laureate en udbytteforøgelse på cirka 8-10 procent sammenlignet med Jørgen Schiøttz-Christensens andre vårbygsmarker. Laureate viste sig at være hurtigere i vækst, med en start der var én til to dage tidligere end andre vårbygsorter. Derudover havde den god dækkeevne over for ukrudt, hvilket gør Laureate til et velegnet valg for økologiske landmænd. 

Økologisk vårbyg

Se videoen med Jørgen Schiøttz-Christensen, en økologisk landmand, og Henrik Ryberg, hvor de besøger forsøgsmarken og drøfter mulighederne med Laureate-sorten.

Se hvordan Laureate marken så ud, lige da den blev sået i 2022

Har du spørgsmål til forsøget med økologisk vårbyg?

Henrik Ryberg profilfoto

Henrik Ryberg
Sales & Field Technician
Mobil: 30 47 05 64
henrik.ryberg@syngenta.com

Er du interesseret i at læse mere om vores forsøg med økologiske afgrøder?

Vinterbyg mark

Økologisk vinterbyg

I forsøget med økologisk hybridvinterbyg bliver Syngentas Toreroo testet under

Majs mark

Økologisk majs

I forsøget med økologisk majs bliver Syngentas sorter testet under økologiske

Vårbyg sort Laureate logo

Laureate

Ny vårbygsort til brygning og destillering

Propino vårbyg sort fra Syngenta

Vårbyg til malt eller foder

Læs mere om vårbyg og vores sorter

Tour de Farm med udbyttekongerne

Tour de Farm med udbyttekongerne

Kom med på tour - få dyrkningstips og inspiration til dit landbrug

Billede af udsædsberegner fra forskellige devices - tablet, mobil og laptop

Udsædsberegner

Beregn den korrekte mængde udsæd du skal så i forhold til din lokalitet og dato