Besøg af 200 internationale landbrugsjournalister i Danmark

Nyhed - Syngenta
Ny jordsensor testes sammen med projekt GRObund i Danmark

I denne uge afvikles The International Federation of Agricultural Journalists 2022 (IFAJ) I Danmark. Mere end 200 internationale landbrugs- og fødevarejournalister fra 45 lande er taget til Vingsted for at deltage i den store kongres. Her skal de se og høre mere om, hvordan landbruget arbejder med innovative løsninger og dyrkningsmetoder, som skal sikre fremtidens landbrug på en sikker, effektiv og bæredygtig måde.

Den 29. juni var vi til stede under kongressen, hvor Morten Lind, der er teknisk ansvarlig ved Syngenta Nordic, præsenterede hvordan vi arbejder med- og laver forsøg med biostimulanter og i øjeblikket tester en lang række løsninger i Norden. På kongressen havde vi ligeledes en stand, hvor vi talte med nogle af de 200 journalister om conservation agriculture, dyrkningssystemer, biodiversitet og biologiske midler.

35 journalister på besøg hos GRObund forsøgsvært Niels Erik Halgaard ved Holstebro

Den 30. juni var 35 journalister inviteret med ud i marken for at se og høre mere om GRObund- projektet, som har fokus på sund jord og jordens betydning for bæredygtig produktion. Her testes tre dyrkningssystemer: traditionel jordbearbejdning, reduceret jordbearbejdning, CA. De tre dyrkningssystemer testes for at undersøge fordele og ulemper ved dyrkningssystemerne i praksis - og hvordan det kan hjælpe med at efterleve klimamålsætningerne - herunder CO2 lagring, lattergas, biodiversitet og udbytte.

Dagen blev afviklet i samarbejde med Seges Innovation samt forsøgsvært og ejer af Nørre Halgaard, Niels Erik Halgaard. Vi startede på gården, hvor vi bød journalisterne velkommen, præsenterede bedriften og introducerede landbruges rolle i en dansk kontekst. Efterfølgende blev baggrunden for GRObund-projektet præsenteret samt foreløbige resultater, potentialer for dyrkningssystemer i fremtiden.

Senere gik turen i marken, hvor vi så på GRObunds forsøgsparceller og en markdemonstration af FaunaPhotonics insekt sensor teknologi. Til slut demonstrede vi en af Syngentas nyeste innovation; en jord sensor. Jord sensoren er udviklet af Syngenta i samarbejde med det ungarske institut for jordvidenskab (ATK) og er stadig i udviklingsfasen. Indtil nu har fokusset i mange undersøgelser været måling af flyvende insekter, men med denne nye teknologi, er det også muligt at måle omfanget af de insekter, der lever under jorden. Dette er vigtigt for at kunne vurdere forskellige landbrugspraksis og hvad er mest bæredygtigt for jordens biodiversitet i landbruget.

Læs mere om GRObund og forsøgene med de tre dyrkningssystemer her

Læs mere om vores arbejde med iNaturalist og biodiversitet her

Læs mere om vores arbejder med biologicals he

 

image-1-compressed
image-0-compressed1.jp
compressed1
compressed1