Syngenta reducerer CO2-udslippet på travleste rute med Mærsk ECO Delivery

Nyhed - Syngenta
Syngenta reducerer CO2-udslippet på travleste rute med Mærsk ECO Delivery

Syngenta har afprøvet Mærsk ECO Delivery, der er et biobrændstof udviklet af Mærsk og som erstatter skibes almindelige brændstof. Mærsk Eco Delivery er kulstofneutralt og er fremstillet af genanvendt bæredygtig biomasse, og reducerer derfor CO2 øjeblikkeligt. Biodiesel produceres primært fra olieholdige afgrøder eller spildolie såsom brugt madolie.

Syngenta har afprøvet denne bæredygtige brændstof, som et led i spare CO2 på vores transport. Brændstoffet blev afprøvet på den travleste rute fra Shanghai til Santos, og blev brugt til at transportere Syngentas råvarer og produkter. Forsøget med at bruge biobrændstof i stedet for almindeligt brændstof på ruten fra november 2020 til maj 2021, opnåede en CO2-besparelse på 777 tons, hvilket svarer til emissioner fra 169 personbiler kørt i et år.

For Mærsk er det et spørgsmål om at være med til at løse de klimaforandringer, som shipping branchen udleder. Dette er sket i samarbejde partnere som; Amazon, Disney, H&M Group, HP Inc., Microsoft, Novo Nordisk, Unilever og Syngenta, der alle har besluttet at benytte en bæredygtig biomasse til deres transport til havs.
 

Mængden af ​​CO2-besparelsen på 777,54 ton svarer til:

- Emissionerne fra 169 personbiler kørt i et år, eller

- 94 millioner smartphones opladet

- En anden måde at tænke på CO2 -besparelsen er, at det er mængden af ​​kul, der er afsat eller fanget af 12.857 træplanter, der er vokset i 10 år!

 

Stor reduktion
Valget om at afprøve den bæredygtige biobrændstof på Shanghai til Santos ruten, er sket da det er den travleste hav-rute for Syngenta globalt. Derfor ville reduktion af CO2 på denne rute være en stor milepæl for Syngentas globale reducering af CO2 og for de bæredygtighedsmål, der er sat for 2030. Derfor er det næste trin også at undersøge, hvor skiftet fra almindeligt brændstof til biobrændstof ellers kan anvendes.

Peter Crowe, Global Head Logistics, udtalte i den forbindelse: “Dette er et stærkt eksempel på, at vores partnerskab med Mærsk ikke kun skaber værdi inden for vores forsyningskæde og kontrollerer forsendelsesomkostninger på et nuværende vanskeligt marked, men også at arbejde mod en bæredygtig fremtid i fællesskab, hvilket er meget højt på dagsordenen for begge virksomheder. ”

Hvordan Syngenta arbejder videre
Dette forsøg er det første i en række, der alle understøtter Syngentas overordnede rejse mod øget fokus på bæredygtighed, og samtidig vidner om, at en lille ændring kan gøre en stor forskel.

Mads Stensen, Senior Bæredygtighedsudvikler, ved Mærsk siger: ”Mærsk har forpligtet sig til netto-nul kulstofemissioner i 2050, og vi investerer stort for at opnå denne ambition. Men vi kan ikke gøre det alene og har brug for støtte og samarbejde især vores nøglekunder. Syngenta viser virkelig lederskab ved at bruge Mærsk ECO Delivery til at eliminere CO2-emissioner fra transporten og det er netop denne form for lederskab fra vores kunder, som Mærsk har brug for, for yderligere at intensivere vores dekarbonisering indsats og forbedre mulighederne for dekarbonisering for kunder som Syngenta”.

Mere information om Syngentas arbejde med bæredygtighed og initiativer i den forbindelse, kan findes her