Hyvido hybrid vinterbyg

Dyrkningsvejledning - sådan opnår du de bedste resultater med Hyvido

Hyvido hybrid vinterbyg adskiller sig på en række områder rent dyrkningsteknisk fra linjesorter. Det gælder især såtid, plantetal og gødskning. 

Hvornår skal du så?

Når vi kommer ind i september måned, og jordtemperaturen* er kommet under 15 ºC, kan du starte med at så dine Hyvido-marker. Når du sår tidligt, skal du anvende en mindre udsædsmængde

For at optimere dit udbytte anbefaler vi tidlig såning, selv om Hyvido faktisk har et bredt såvindue. Dette skyldes primært det forbedrede rodnet, du opnår ved tidlig såning. Læs mere om tidlig såning.  

* Find jordtemperatur opdelt på postnummer på Landbrugsinfos hjemmeside her

Hvor meget udsæd skal du anvende? 

Når du skal beregne udsædsmængden, bør du tage højde for tusindkornsvægten samt den forventede markspiringsprocent. Hver storsæk med Hyvido-sorter indeholder ca. 10.000.000 spiredygtige kerner svarende til ca. 500 kg. I vores udsædsberegner kan du beregne den mængde af udsæd, du har behov for til dine marker - se udsædsberegneren her. Optimal sådybde er 2,5-3,5 cm.

Billede af udsædsberegner fra forskellige devices - tablet, mobil og laptop

Udsædsberegner

Beregn den korrekte mængde udsæd du skal så i forhold til din lokalitet og dato

Vintersikring – hvis din afgrøde er blevet meget kraftig 

Hvis afgrøden er blevet meget kraftig inden vinteren, anbefaler vi, at du behandler de områder, hvor der kan forekomme snedække i længere perioder med et tebuconazol-holdigt produkt fx Orius 200 EW. Vær også opmærksom på trådkølle, som er en sædskiftesygdom, der kan overleve i jorden i ca. 3 år efter en tidligere angrebet vinterbygmark.

Ikon som viser en traktor, der gøder Hyvido

Sådan gøder du din Hyvido-mark 

Din gødningsstrategi skal planlægges efter antallet af hovedskud per plante. 

Normalt vil Hyvido-sorterne ikke have behov for kvælstof i efteråret. Sen såning eller såning efter store mængder nedmuldet halm af specielt vårbyg kan dog nødvendiggøre, at du tilfører 20-30 kg kvælstof pr. hektar om efteråret for at fremme skudsætning.

Ved vækststart i foråret er det vigtigt, at du går ud i marken og laver optællinger af antal hovedskud pr. plante. Gødningstilførsel skal ske efter nedenstående tilførselsplan. 

En for tæt mark kan medføre, at hektolitervægten efterfølgende bliver for lav. Modsat vil en for åben mark forhindre udbyttet i at komme helt i top. 

Antal skud pr. planteMedium marts % af samlede N-mængdeMedium april % af samlede N-mængde
> 6 skud30 %70 %
3-6 skud50 %50 %
1-2 skud70 %30 %

Hold øje med bladlus 

Ved tidlig såning bør du være særligt opmærksom på bladlus, som kan overføre havrerødsot.

En eller to velplacerede sprøjtninger kan være nødvendigt i efteråret, hvis der er høje gennemsnitstemperaturer, som kan fremme lusenes udvikling. Vær særligt opmærksom ved 2- og 4-bladstadiet. 

Vær opmærksom på, at reducerede doseringer af insektmidlerne begrænser virkningsperioden, ligesom du øger risikoen for resistensopbyggelse.

BYDV Assist hjælper dig med at optimere planlægningen af plantebeskyttelse mod havrerødsot og lus gennem lokale vejrdata.

BYDV Assist – din app mod havrerødsot

BYDV Assist hjælper dig med at optimere planlægningen af plantebeskyttelse mod lus

Husk at frostsikre dine afgrøder med mangan 

Selvom sorterne generelt har en lille følsomhed over for manganmangel, anbefaler vi, at du frostsikrer afgrøden med 1-2 liter mangannitrat, inden vinteren sætter ind. 

Hyvido-sorterne er som standard bejdset med de mest effektive midler som fx Celest Extra. Der er derfor altid tilsat mangan, hvilket sikrer afgrøden en god start, så du øger chancen for topudbytte.  

Ikon der viser at det er vigtigt at behandle sin Hyvido med en todelt svampestrategi

Vælg en todelt svampestrategi

Hyvido-sorterne er ikke mere modtagelige for svampeinfektioner end andre vinterbygsorter. 

Vær særligt opmærksom, når temperaturen om foråret er 16-20 °C, og det samtidig er meget fugtigt. Her vil en todelt svampestrategi ofte give det bedste resultat. Du bør vælge bredspektrede løsninger med god effekt på bygrust og bygbladplet begge gange. Løsninger med Proline Expert/Prosaro/Bell/Viverda vil give god effekt, og vi ser positive effekter af tilsætning af strobilurin som fx. Amistar

Sådan vækstregulerer du Hyvido 

Med det store udbyttepotentiale i Hyvido-sorterne er det vigtigt, at du lægger en klar vækstreguleringsstrategi. En tidlig indsats med 0,2-0,4 l/ha Moddus Start i stadie 25 giver et boost på rodudvikling og skudsætning. Samtidig får du mulighed for senere opfølgning efter behov.

En kraftig afgrøde i god vækst bør du efterfølgende behandle med 0,2-0,4 l/ha Moddus M i stadie 30-39. 

Ved begyndende skridning skal du altid vurdere, om der er behov for at sikre mod nedknækning af de store tunge Hyvido-aks – f.eks. med 0,15-0,2 l/ha Cerone. Det kan du udføre sammen med den afsluttende svampesprøjtning. I perioder med særlig varmt vejr og nedbørsunderskud bør du ikke anvende Cerone.

SY LOONA - Hyvido Hybrid vinterbyg fra Syngenta

SY LOONA - NYHED

Ny stærk Hyvido hybrid vinterbyg sort

SY Dakoota - Hyvido hybrid vinterbyg logo

SY DAKOOTA - NYHED

Ny sort med højt udbyttepotentiale og god sygdomsprofil

SY SCOOP - Hyvido hybrid vinterbyg logo

SY SCOOP - NYHED

Ny sort med højt udbyttepotentiale og stor halmmængde

SY ZOOMBA Hyvido hybrid vinterbyg der er resistent overfor havrerødsot

SY ZOOMBA - NYHED

Stærk HYVIDO sort med resistent overfor havrerødsot

Jettoo - Hyvido hybrid vinterbyg logo

JETTOO

Sikkert topudbytte med JETTOO - i top år efter år

Billede af udsædsberegner fra forskellige devices - tablet, mobil og laptop

Udsædsberegner

Beregn den korrekte mængde udsæd du skal så i forhold til din lokalitet og dato

Vinterbyg

Produkter til vinterbyg

Plantebeskyttelse til vinterbyg

Tour de Farm

Tour de Farm - Over Sundet

Kom med på tour - få dyrkningstips og inspiration til dit landbrug

Jordnær nyhedsbrev banner

Bliv Jordnær - tilmeld dig her

Bliv Jordnær med vores nyhedsbrev – fordi du vil lykkes med et større udbytte