Hyvido logobanner

Tidlig såning med Hyvido øger udbyttet

Hyvido hybrid vinterbyg-sorter er skabt til tidlig såning – allerede fra 1. september – så du får flere sådage i det hektiske efterår og dermed øger dit potentielle udbytte markant. 

Tidlige afgrøder kan give op til 3 ugers ekstra høstdage pr. år. Derfor har du i forhold til vårbyg og vinterhvede flere dage til at bjærge halm, færre overarbejdstimer og mindre omkostninger til tørring.

Vælger du eksempelvis at så 20 % hybrid vinterbyg på din bedrift, svarer det i praksis til, at du på en 30 fods mejetærsker pludselig har 6 fod EKSTRA at høste med. Eller med andre ord: 20 % større kapacitet.

Øg dit udbytte med 10-15 %

Samtidig får du flere dage til at etablere næste års afgrøder rettidigt, og det betyder højere udbytter.

Alle afgrøderne vil opnå et markant større rodnet, hvilket gør dem mindre tørkefølsomme, ligesom flere grodage giver flere aks pr. kvadratmeter og flere kerner pr. aks.

For de fleste arters og sorters vedkommende vil du derfor øge det potentielle udbytte med 10-15 % ved tidlig såning i forhold til sen såning.

Der er mange fordele ved at så tidligt 

Søren Bjarne Kjær har igennem 6 sæsoner haft stor succes med at så sin Hyvido hybrid vinterbyg tidligt;

Jeg har dyrket hybrid vinterbyg gennem 6 sæsoner, og mine erfaringer med sorterne er stor robusthed overfor tørke på de lette jorde og høje udbytter. Jeg sår tidligt og udnytter, at tidligt sået vinterbyg tæller med i efterafgrødearealet. De modner også tidligt, og spreder mine høstdage".

Hyvido - Søren Kjær
Søren Bjarne Kjær, Ørsted. 

Vidste du?

Tidlig såning giver dig mulighed for at halvere den planlagte udsædsmængde. Og har du mulighed for at etablere vinterhvede, vinterrug eller vinterbyg inden d. 7. september, kan du erstatte efterafgrøder, som er dyre at etablere, i forholdet 1:2.

Bruger du Hyvido vinterbyg som forafgrøde til vinterraps i stedet for flerårshvede, får du også bedre tid til tidlig etablering af vinterraps.

Hvornår skal du så dine Hyvido marker?

Allerede i september kan du starte med at så dine Hyvido-marker, og jo tidligere du starter, jo mindre udsædsmængder vil du have brug for.

Brug vores udsædsberegner til at beregne mængden af udsæd, du har behov for. 

Hyvido og raps i sædskiftet

Dine fordele ved optimeret sædskifte

• Ensartede høje udbytter på forskellige jordtyper

• Bedre udnyttelse af maskinparken

• Mere tid til bjærgning af halm

• Høj vinterfasthed og mindre risiko for manganmangel

• Større dyrkningssikkerhed pga. hybrideffekten

Når du overvejer, hvornår du skal gå i gang med såningen, skal du også tage hensyn til, om din mark ligger på en mild eller en koldere lokalitet.

Du kan herunder se det anbefalede antal af spiredygtige kerner pr. m2 i forskellige lokaliteter:

Antal spiredygtige kerner pr. m2

1.-8. september

9.-15. september

16.-23. september

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

HYVIDO

130

150

170

180

200

220

Optimal sådybde er 2,5-3,5 cm med placering på fast og fugtig bund for at opnå bedst mulige fremspring.

Grafik som viser fordelene ved at så tidligt med Hyvido
SY Scoop Hyvido hybrid vinterbyg logo

SY Scoop - NYHED

Ny sort med højt udbyttepotentiale og stor halmmængde

SY Dakoota Hyvido hybrid vinterbyg logo

SY Dakoota - NYHED

Ny sort med højt udbyttepotentiale og god sygdomsprofil

SY Kingston vinterbyg logo

SY Kingston

Højt udbyttepotentiale og god kernekvalitet

SY Galileoo logo

SY Galileoo

Topsort i landsforsøg med god buskningsevne, bredt såvindue og flotte kerner

Hyvido vinterbyg sorten Toreroo

Toreroo

Sund sort med flot buskning og højt proteinindhold

Hyvido Jettoo logo

Jettoo

Sikkert topudbytte med Jettoo - i top år efter år

Tour de Farm med udbyttekongerne

Tour de Farm med udbyttekongerne

Kom med på tour - få dyrkningstips og inspiration til dit landbrug

Billede af udsædsberegner fra forskellige devices - tablet, mobil og laptop

Udsædsberegner

Beregn den korrekte mængde udsæd du skal så i forhold til din lokalitet og dato

Jordnær nyhedsbrev banner

Bliv Jordnær - tilmeld dig her

Bliv Jordnær med vores nyhedsbrev – fordi du vil lykkes med et større udbytte

BYDV Assist hjælper dig med at optimere planlægningen af plantebeskyttelse mod havrerødsot og lus gennem lokale vejrdata.

BYDV Assist – din app mod havrerødsot

BYDV Assist hjælper dig med at optimere planlægningen af plantebeskyttelse mod lus