Tidligere forsøg med økologisk raps

Hvad gik projektet med økologisk raps ud på? 

I projektet med økologisk raps blev Syngentas hybrid-raps sorter testet under økologiske forhold. I løbet af sæsonen blev der testet hvordan sorterne virker under et gødningsniveau, der er på en økologisk mark, og ved et økologisk sædskifte. Dette mener vi er vigtigt, for bedst muligt at kunne rådgive landmændene i forhold til, hvilke sorter, der er gode til økologiske landbrug. Dette bliver opgjort på baggrund af forskellige parameter såsom udbytte, konkurrenceevne overfor ukrudt og hvor gode sorterne er til at samle den kvælstof, der findes i jorden. 

Hvad bliver testet i 2022? 
Forsøgene med de økologiske rapsmarker blev etableret på Fyn og på Sjælland. Rapsfrøene blev sået midt i august, og på Fyn er der anlagt småparceller med flere sorter, og på Sjælland er der anlagt storskala demoer. Konkret testes sorterne for de kriterier, der kræves af en økologisk sort, ud fra at sorten skal have en høj konkurrence evne og højt udbytte ved lavt kvælstof input.

25/11-2021: Se opdatering samt foreløbige resultater fra marken på Fyn her! 

Raps mark
Gul raps mark

 

 

Se hvordan det så ud på Fyn, da forsøget med økologiske raps blev sået. 

Forsøg med økologiske raps på Sjælland 
Ved forsøget på Sjælland blev der anlagt tre striber med to forskellige sorter. Her fulgte vi med, og så hvordan de to sorter klarer sig i økologisk landbrug og i sidste ende vurderede udbyttet af dem.
Du kan se mere fra forsøget på Sjælland i videoen her.  

Netværksmøde for økologiske vinterraps

Den 12/10 deltog Torben Sørensen, porteføljechef på vores såsæds produkter, ved et netværksmøde for økologiske vinterraps. Her fortalte Torben om vores forsøg med forskellige hybrid-raps sorter i økologisk jord. Der bliver mere og mere brug for økologiske raps, både til foder, som proteinkilde og til at nedbryde drivhusgasserne hos økologiske køer. Ifølge Specialkonsulent hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug Casper Laursen, er der potentielt brug for 11.000 hektar økologiske raps mere i fremtiden for at nedbringe drivhusgasudledningen hos økologiske malkekøer.

Netværksmøde om økologisk vinterraps

Har du spørgsmål til forsøget med økologisk raps?

Torben Sørense

Torben Sørensen
Seeds Product Manager Nordics
Mobil 20 15 66 04
torben.sorensen@syngenta.com

Er du interesseret i at læse med om forsøgene med økologiske afgrøder?

Vårbygmark

Økologisk vårbyg

I demoerne på Fyn med økologisk vårbyg testes Syngentas sort Laureate under økologiske dyrkningsforhold.

Vinterbyg mark

Økologisk vinterbyg

I forsøget med økologisk hybridvinterbyg bliver Syngentas Toreroo testet under økologiske forhold, på en mark, der i mange år er drevet økologisk.

We love seeds logo

Syngenta har også fokus på udsæd

Udsæden giver grundlaget for vækst

Tour de Farm

Tour de Farm - Over Sundet

Kom med på tour - få dyrkningstips og inspiration til dit landbrug

Billede af udsædsberegner fra forskellige devices - tablet, mobil og laptop

Udsædsberegner

Beregn den korrekte mængde udsæd du skal så i forhold til din lokalitet og dato

GRObund - Test af dyrkningssystemer

GRObund

Her kan du læse mere om projektet GRObund