Danmark

You are here

Karate 2,5 WG

Last updated:
06.10.2021

Insektmiddel

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
nr. 1-163
Pakkestørrelse: 
1 kg, 5 kg
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
Pyrethroid
Resistensgruppe: 
Gruppe 3A
Formulering: 
Vandispergerbart granulat
Virkemåde: 
Kontakt

Karate 2,5 WG virker effektivt ved direkte kontakt mellem aktivstof og insekt. Ligeledes bekæmpes insekter der suger eller gnaver af behandlet plantemateriale. Endelig har Karate 2,5 WG en vis afvisende (repellerende) virkning mod nyankomne insekter. Eventuelt overlevende skadedyr vil normalt være uden betydning på grund af nedsat ædelyst. Langtidsvirkning opnås på plantemateriale, som er dækket med sprøjtevæske.

Insekter der sidder skjult, f.eks. bladlus ved stråbasis i korn, er vanskelige at bekæmpe, da det sprøjteteknisk er svært at dække de nedre dele af kornplanten.

Karate 2,5 WG markedsføres fremover af Adama

Karate 2,5 WG indeholder Lambda-cyhalothrin som bekæmper en lang række skadedyr i mange afgrøder

  • Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12