You are here

Mercurioo - kort info

Mercurioo er den af Hyvidosorterne, som har den kraftigste vækst, den største buskningsevne og et højt antal kerner/aks.

• Højest ydende Hyvido-sort
• Stor buskningsevne
• Høj vinterfasthed